menu

Јавне набавке мале вредности

Изаберите категорију
Претрага по називу
Датум од
Датум до


Категорија Назив Датум од Датум до Статус
УслугеМЕРЕЊЕ ЈАЧИНЕ АМБИЈЕНТАЛНОГ ЕКВИВАЛЕНТА ДОЗЕ, ИЗРАДА ПРОЈЕКТА МЕРА РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ јн бр. 143/1703.08.2018. 00:00h13.08.2018. 10:00hОтворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА јн бр. 114/1712.07.2018. 00:00h24.07.2018. 10:00hЗатворена
Услуге„Услуга хемијског чишћења и ситних преправки/поправки службених униформи за потребе запослених“ број 97/1706.06.2018. 00:00h22.06.2018. 12:00hЗатворена
Добра„УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И КОНТАКТ ЦЕНТРА“ БРОЈ 161/1706.06.2018. 00:00h20.06.2018. 12:00hЗатворена
УслугеИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И СТРУЧНОГ НАЛАЗА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ ПРТЉАГА јн бр. 23/17 ЈНМВ01.06.2018. 00:00h11.06.2018. 10:00hЗатворена
УслугеОДРЖАВАЊЕ СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ – ОДРЖАВАЊЕ ЧИТАЧА КУПОНА ЗА УКРЦАВАЊЕ У ВАЗДУХОПЛОВ (BOARDING GATE READER – BGR), ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ИД КАРТИЦА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА јн бр. 79/1731.05.2018. 00:00h08.06.2018. 11:00hЗатворена
ДобраЗАШТИТНИ МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЗА СЕРВЕР САЛУ јн бр. 185/1723.05.2018. 00:00h01.06.2018. 10:00hОтворена
ДобраПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМЕ ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЗГРАДЕ јн бр. 188/1722.05.2018. 00:00h01.06.2018. 12:00hЗатворена
ДобраТРАКАСТИ УСМЕРИВАЧИ- СТУБИЋИ СА РЕЗЕРВНИМ МЕХАНИЗМОМ И ХОЛДЕРИМА јн бр. 96/1714.05.2018. 00:00h29.05.2018. 12:00hОтворена
ДобраКОЛИЦА ЗА НЕПОКРЕТНЕ ОСОБЕ-СПЕЦИЈАЛНА КОЛИЦА ЗА ПРЕВОЗ НЕПОКРЕТНИХ ОСОБА КРОЗ КАБИНСКИ ПРОЛАЗ ВАЗДУХОПЛОВА јн бр. 165/1710.05.2018. 00:00h22.05.2018. 10:00hЗатворена
<< < 1 2 3 4 > >>

Температура
13°C
Притисак
1025mB
Ветар
7.72m/s