Aktuelni radovi

Obimni infrastrukturni radovi na modernizaciji beogradskog aerodroma započeti su početkom 2020. godine i imaju za cilj povećanje kapaciteta i poboljšanje korisničkog iskustva i komfora. 

 

Aktuelni radovi na rekonstrukciji i proširenju zgrade terminala, kao i modernizaciju pristupnih saobraćajnica i parkinga utiču na tok saobraćaja i pešaka, a sve promene su vidno obeležene.

 

Ovi radovi podrazumevaju potpunu rekonfiguraciju, nadogradnju i poboljšanje sistema pristupnih puteva ispred putničkog terminala, što će omogućiti brži pristup i efikasniji protok saobraćaja za putnike i posetioce, i povećaće kapacitete za kratkoročno i dugoročno parkiranje vozila.

 

Molimo vas da se upoznate sa izmenjenim režimom saobraćaja i parkiranja i u skladu sa tim planirate pravovremeni dolazak na aerodrom.

 

Radovi ne utiču na bezbednost i redovnost avio-saobraćaja. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju tokom izvođenja radova.

 

MAPE RADOVA, IZMENE U TOKOVIMA SAOBRAĆAJA I PEŠAKA:

 

Deonica koja vodi dužinom celog terminala je zatvorena za saobraćaj pa vozila nemaju pristup aerodromskoj zgradi. Takođe, smanjen je kapacitet parkinga ispred terminala.

 

Vozila

Prostor za kratkotrajno zaustavljanje vozila (1 minut) radi iskrcavanja putnika obeležen sa DROP OFF je preko puta Terminala 1. Za duže zadržavanje vozila, na raspolaganju je Tesla parking (P11), parking preko puta Robno-carinskog magacina(P7), kao i garaža uz besplatno zadržavanje do 10 minuta.

 

Pešaci

Ulaz u pristanišnu zgradu omogućen je putem Terminala 1, dok putnici u dolasku izlaze kroz novootvoreni koridor kao što je obeleženo na mapi.

Javni gradski prevoz

Novo autobusko stajalište nalazi se u zoni za kratkotrajno zaustavljanje automobila (dop off) ispred Terminala 1.

 

Prilaz VIP terminalu

Izmenjena putanja kao što je obeleženo na mapi.

Putnici u domaćem saobraćaju

Od 08. aprila promenjena je tehnologija prihvata transfernih putnika u dolasku, koji imaju potrebu da nastave putovanje ka domaćim destinacijama. Naime, putnici koji sa inostranih letova presedaju na domaće letove prolaze dolazeću pasošku kontrolu i izlaze van aerodromske zgrade, kako bi se vratili na domaću (odlazeću) čekaonicu A11 (u prizemlju Terminala 1).

 

U cilju adekvatne informisanosti, kao i da bi se obezbedilo skraćenje vremena potrebnog za transfer putnika u dolasku sa međunarodnog leta za odlazak na domaći let, dodatno su postavljene mape po  zgradi sa prikazom toka putnika, pripremljene brošure sa prikladnim informacijama, obeleženi tokovi putnika u vidu putokaznih i informativnih oznaka koje upućuju putnike na najbližu putanju do čekaonice A11, postavlje je punkt ispred dolazeće pasoške kontrole na kome osoblje usmerava putnike ka čekaonici A11.

 

Osoblje na novouspostavljenom punktu će, po potrebi, ispred dolazeće pasoške kontrole dočekivati transferne putnike u domaćem saobraćaju koje je potrebno usmeriti do čekaonice A11, upućujući ih u prioritetnu liniju za pregled i kontrolu dokumentacije na pasoškoj kontroli, gde im je obezbeđen brži pregled putnih isprava i odakle će biti upućeni dalje prema holu za preuzimanje prtljaga.

Domaći saobraćaj

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.