Пројекат развоја локалних заједница

22.06.2021.

 

BELGRADE AIRPORT д.о.о. Београд

Одељење за социјална питања и сарадњу са заинтересованим странама

објављује

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЕ

ПРОЈЕКАТА РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

2021. године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

BELGRADE AIRPORT д.о.о. Београд Одељење за социјална питања и
сарадњу са заинтересованим странама обавештава заинтересоване
организације да се рок за подношење пријава за “ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА
ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА”

ПРОДУЖАВА ДО 31.10.2021. године.
Услови за пријављивање остају исти.

 

Циљ програма:

Пројекти развоја локалних заједница представљају део програма који BELGRADE AIRPORT д.о.о. Београд спроводи са циљем да подржи локалне развојне иницијативе у локалним заједницама у окружењу Аеродрома Никола Тесла - Нови Сурчин, Радио Фар и Ледине. Укупан износ који ће BELGRADE AIRPORT доделити за пројекте путем овог позива је приближно 600.000,00 РСД.

Корисници програма:

Позив је отворен за све организације чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, као и сва удружења грађана регистрована на територији Републике Србије, која делују на територији три насеља - Нови Сурчин, Радио Фар и Ледине.

Услови за пријављивање:

Кандидати морају испунити следеће услове:

 • Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (осим организација које су основале јединице локалне самоуправе);

 • Да немају неподмирене пореске обавезе;

 • Да послују као непрофитне организације.

Ограничење буџета:

Највиши износ за финансирање једног пројекта је 235.000,00 РСД.

Финансирање пројеката може се тражити за активности у следећим областима:

 • Заштита животне средине

 • Образовање и култура

 • Подршка осетљивим групама

 • Спорт

 • Унапређења инфраструктуре малог обима (уз претходну сагласност и одговарајуће дозволе локалне самоуправе и других релевантних институција)

Неопходно је да све предложене активности буду реализоване на подручју једног или свих насеља - Нови Сурчин, Радио Фар и Ледине, односно да директно утичу на становнике наведених насеља.

Потребна документа:

 1. Потврда о регистрацији

 2. Образац пријаве, приложен као Прилог 1 (до 6 страница) и сва релевантна пратећа документа (дозволе, писма подршке, и сл.)

 3. Кратак опис организације подносиоца пријаве и њених досадашњих активности / пројеката (до 2 странице)

Од организација чије су пријаве ушле у ужи избор може се затражити да доставе додатну документацију у каснијој фази поступка, као услов потписивања уговора.

Организације се пријављују за целокупна средства потребна за реализацију пројекта, или за део средстава која им недостају, уз обавезну гаранцију (изјаву) да од других донатора нису добили средства у износу целокупне вредности пројекта, нити у износу дела средстава за која се пријављују.

Извештавање:

Одабране организације обавезне су да поднесу писани Извештај о реализацији пројекта у року од 30 дана од датума завршетка пројекта, у коме ће описати резултате пројекта и уочене и / или очекиване позитивне ефекте на локалну заједницу. Уз извештај се подноси и списак трошкова пројекта, у складу са одобреним буџетом, уз приложене рачуне.

Процес пријаве и рок за подошење пријава:

Рок за подношење пријава је 60 дана од дана објављивања овог Позива за подношење пријава на интернет страници BELGRADE AIRPORT-а.

Пријаве слати на адресу: BELGRADE AIRPORT доо Београд, 11180 Београд 59, Архива, уз напомену „Пријава за програм развоја локалних заједница", или путем електронске поште на адресу: [email protected]. Сва питања у вези са предметним позивом такође се могу доставити на наведену адресу електронске поште.

Одлуку о додели средстава донеће интерна комисија коју је формирао BELGRADE AIRPORT, у року од 60 дана од последњег дана за подношење пријава, уз сагласност вишег руководства BELGRADE AIRPORT-а.

Непотпуне пријаве и пријаве које се доставе након истека рока, неће бити узете у обзир.

 

Пројекат развоја локалних заједница

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.