Затворени Дистрибутивни Систем

Belgrade Airport д.о.о. је на основу издате лиценце за обављање енергетске делатности „Дистрибуција електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом“ бр. 312-118/2018-Л-И од 12/03/2019, од стране Агенције за енергетику Републике Србије, покренуо све неопходне активности за успостављајне функционалног затвореног дистрибутивног система. Све активности наше компаније су у овом тренутку усмерене на успостављању транспарентног и недискриминаторног принципа у циљу да се свим крајњим купцима прикљученим на затворени дистрибутивни систем обезбеди ефикасан приступ затвореном дистрибутивном систему и омогући избор снабдевача у складу са одредбама Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014 и 95/2018).

 

С обзиром да се активности у процесу успостављања затвореног дистрибутивног система Аеродром Београд (ЗДС Аеродром Београд) налазе у завршној фази, почетак рада затвореног дистрибутивног система Аеродом Београд ће бити 1.7.2024. године у 00:00х.

 

Сви наши купци електричне енергије имају обавезу закључења уговора о снабдевању и регулисања питања приступа ЗДС Аеродом Београд, као и на обавезу регулисања балансне одговорности у складу са одредбама Закона о енергетици.

 

У складу са Законом о енергетици, тип уговора о снабдевању измедју крајњег купца и снабдевача опредељује то са ким надлежни оператор система закључује Уговор о приступу.

 

У складу са чланом 188. Закона о енергетици, у случају да су крајњи купац и снабдевач закључили уговор о потпуном снабдевању, снабдевач је дужан да пре отпочињања снабдевања закључи уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен.

 

У складу са чланом 189. Закона о енергетици, у случају да су крајњи купац и снабдевач закључили уговор о снабдевању са унапред одређеном количином електричне енергије, крајњи купац је дужан да пре отпочињања снабдевања закључи уговор о приступу систему са оператором система на који је његов објекат прикључен.

 

Додатно Вам напомињемо да:

 

  • у случају закључења уговора о потпуном снабдевању, крајњи купац је све обавезе по питању балансне одговорности за своја места примопредаје аутоматски пренео на снабдевача. Овим се сматра да је крајњи купац регулисао балансну одговорност у складу са Законом о енергетици и Правилима о раду тржишта електричне енергије.
  • у случају закључења уговора о снабдевању са унапред одредјеном количином електричне енергије, пре почетка снабдевања крајњи купац је у обавези да закључи уговор којим уређује балансну одговорност за своја места примопредаје (уговор са ЕМС АД и у том случају крајњи купац постаје балансно одговорна страна или уговор којим ће пренети балансну одговорност на већ постојећу балансно одговорну страну).

 

У уговору о приступу се поред општих одредби које се односе на обрачун и плаћање приступа систему, налазе конкретни технички подаци о месту примопредаје електричне енергије енергије купцу, као и објекту крајњег купца који се прикључује на затворени дистрибутивни систем.

 

Неопходан податак за закључење Уговора о приступу јесте одобрена снага за објекат купца који се прикључује на затворени дистрибутивни систем. С тим у вези, на основу историјских обрачунских података о потрошњи купаца прикључених на ЗДС Аеродом Београд су предложене одобрене снаге купаца.

 

Садржај уговора о приступу је исти за све крајње купце прикључене на затворени дистрибутивни систем, без обзира да ли га са ЗДС Аеродром Београд потписује крајњи купац или снабдевач. Садржај уговора о приступу за произвођаче електричне енергије прикључене на ЗДС Аеродром Београд не садржи поглавље везано за инструменте обезбеђења плаћања, будући да ови корисници не подлежу обавези плаћања приступа систему. Модел уговора о приступу за крајње купце (односно за њихове снабдеваче) као и Модел уговора о приступу за произвођаче електричне енергије се налазе на овој страници у делу ДОКУМЕНТА И ЛИНКОВИ.

 

Поред регулисања питања приступа преносном систему, сви корисници ЗДС Аеродром Београд који су прикључени на напону 10кВ су у обавези да са ЗДС Аеродром Београд закључе уговор о експлоатацији. Модел уговора о експлоатацији се налази на овој страници у делу ДОКУМЕНТА И ЛИНКОВИ.

 

ЗДС Аеродром Београд је дана  06.06.2024. донео Одлуку о примени Правила о раду дистрибутивног система на систему ЗДС Аеродром Београд. Неведена одлука се налази на овој страници у делу ДОКУМЕНТА И ЛИНКОВИ.

 

ЗДС Аеродром Београд је дана  06.06.2024. донео Одлуку о цени приступа систему ЗДС Аеродром Београд. Неведена одлука се налази на овој страници у делу ДОКУМЕНТА И ЛИНКОВИ.

 

GD-1249.2024-odluka-o-primeni-pravila-o-radu-distributivnog-sistema-el-energije-potpisano.pdf

GD-1250.2024-odluka-o-ceni-pristupa-zatvorenom-sistemu-za-distribuciju-elektricne-energije-potpisano.pdf.pdf

 

Модели уговора:

1) Модел уговора о експлоатацији

2) Модел уговора о приступу ЗДС за произвођача (бестеретни)

3) Модел уговора о приступу ЗДС за снабдевача купаца који имају потпуно снабдевање (теретни)

4) Модел решења о одобрењу за прикључење на ЗДС Аеродром Београд

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.