Животна средина и друштвена питања

Компанија VINCI Airports дефинисала је глобалну и амбициозну Политику заштите животне средине и циљеве за све своје аеродроме, знајући да је овакав приступ суштински битан за дугорочну одрживост и конкурентност. У контексту VINCI Airports политике по питању заштите животне средине, друштвених питања и локалних околности BELGRADE AIRPORT успоставио је Политику заштите животне средине и друштвених питања и Политику безбедности и здравља на раду, као и систем менаџмента, којима управља релевантним аспектима и обезбеђује реализацију сопствених и корпоративних стратегија и политика.

 

 

Политика интегрисаног менаџмент система

 

Значајан део пројекта реконструкције и модернизације на Аеродрому Никола Тесла Београд, који је у току, представљају унапређења у области заштите животне средине и друштвених питања, од којих су најважнија изградња следећих постројења:

 

  • Нова топлана
  • Постројење за управљање отпадом - јавна зона
  • Постројење за управљање отпадом - рестриктивна зона
  • Фотоволтаично постројење са соларним панелима за приоизводњу електричне енергије
  • Постројење за пречишћавање отпадних вода

 

BELGRADE AIRPORT је спровео процену утицаја пројекта на животну средину и друштвена питања, сумирани резултати и мере ублажавања утицаја дати су у следећем документу:

 

Студија процене утицаја на животну средину и друштвена питања - нетехнички резиме

 

План укључивања заинтересованих страна

 

Компанија VINCI Airports наставља своје активности у вези са декарбонизацијом, како у Европи тако и широм света. Тиме још једном потврђује као свој крајњи циљ да до 2050. године постигне нето нулте емисије штетних гасова у оквиру целе мреже својих аеродрома.

BELGRADE AIRPORT наставља активности декарбонизације и тиме поново потврђује свој циљ постизања нето нулте емисије.

 

Поводом другог самита "ACI EUROPE" о одрживости ваздухопловства, а и као део заједничке обавезе аеродромског сектора, тренутно применљиве на 235 европска аеродрома, компанија BELGRADE AIRPORT као члан мреже VINCI Airports потврђује да је њен циљ постизање нето нултих емисија у целој мрежи до 2050. године.

 

Као први аеродромски оператер који се обавезао на међународну стратегију заштите животне средине у 2015. години, компанија VINCI Airports предузима бројне активности и иницијативе како би постала пример смањењем сопствених емисија угљен-диоксида и допринела смањењу емисија штетних гасова из ваздушног саобраћаја, које су на глобалном нивоу представљале 2,8% свих емисија у 2019. години. Компанија VINCI Airports стога примењује конкретна и активна решења чиме ограничава утицај аеродрома на животну средину, а која су у периоду између 2018. и 2020. године већ довела до смањења емисије угљеника у оквиру VINCI мреже за 22%.

 

Да би се смањила потрошња енергије, користи се неколико нивоа активности : енергетски прегледи/одити и примена система за управљање енергијом, замена традиционалног осветљења ЛЕД осветљењем, обнављање опреме за грејање / климатизацију ефикаснијим уређајима или оптимизација подешавања температуре или осветљења.

 

Истовременео, компанија VINCI Airports ради на декарбонизацији енергије коју троши, на пример, производећи сопствену соларну електричну енергију, са већ инсталираном 17МВп у својој мрежи, укључујући 8МВп зелене енергије додате 2020. године упркос насталој кризи, односно обнављањем техничког возног парка (техничких возила) како би се стекли услови за прелазак на електрични погон.

 

Компанија VINCI Airports прва је међународна аеродромска групација која је обавезала све аеродроме којима управља на учешће у међународном програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (ACA), једином међународном програму који се бави смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште специфичним за аеродроме. 24 аеродрома матичне мреже већ су достигли ниво 2, што сведочи о ефикасном и одрживом смањењу емисије угљен диоксида. Аеродроми Лион-Сент Егзипери и Лондон Гетвик већ су добили 3+ акредитације за угљеничку неутралност, а аеродром Гуанакасте у Костарики  препознат је као угљенички неутралан од стране NGO EARTH универзитета. У Бразилу је Национална агенција за цивилно ваздухопловство (ANAC) аеродром Салвадор Бахиа прогласила за „најодрживији аеродром“ у земљи за 2019. годину.

 

Следећи циљ је постизање неутралности у односу на емисију угљеника на свим аеродромима VINCI мреже до 2030. године, након кога следи постизање нето нулте емисије кроз наставак активности везаних за декарбонизацију и путем апсорбовања остатака емисија кроз шуме као депое угљеника.

 

 

Апликација за праћење буке ваздухоплова

 

BELGRADE AIRPORT d.o.o посвећен је сарадњи са локалном заједницом и разуме  да становање у близини аеродрома или путања летова може утицати  да звучни и визуелни ефекти лета авиона, односно споредни ефекти и догађаји у вези са летом буду уочљивији. Намера нам је да свака заинтересована страна, кроз транспарентну комуникацију и сарадњу, постане наш партнер у решавању евентуалних питања у вези са управљањем буком.

 

Онлајн апликација за праћење летова WebTrak омогућава аутоматско подношење сугестија/захтева/жалби у случају да наши суграђани, корисници или партнери сматрају да је ниво буке авиона већи од уобичајених вредности, до чега може доћи уколико авион одступи са путања лета приликом доласка или одласка са аеродрома. 

 

Шта WebTrak нуди?

Информације о изложености буци и о путањама летова

 

Приказује податке у реалном времену или историјске информације о појединачним авионима приликом полетања или слетања на Аеродром Никола Тесла Београд са детаљима о типу авиона, висини лета, као и улазним подацима за праћење буке, релевантним за одређени лет и даље активности управљања заштитом од буке.

 

Самосталну истрагу

 

Омогућава становништву да сазна шта се дешава у ваздушном простору у њиховом окружењу.

 

Подношење и обраду сугестија/захтева/жалби

 

Поједностављује подношење и обраду сугестија/захтева/жалби у вези са буком помоћу аутоматизованог обрасца који се може послати са рачунара или мобилних уређаја. 

 

Архиву извештаја

 

Прави и чува извештаје о буци у животној средини на серверу BELGRADE AIRPORT d.o.o

 

Да бисмо вам помогли да се крећете кроз нову онлајн апликацију, имамо неколико упутстава о томе како да користите WебТрак и разумете како пракса праћења авиона може помоћи београдском аеродрому да адекватно обради ваше сугестије/жалбе/захтеве и на исте одговори. Упутства погледајте овде.

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Обавештавамо вас да систем WebTrak подржава опцију подношења захтева за изузеће одређених података о лету (критеријуми релевантности: захтеви надлежних органа, захтеви регулативе и догађаји у вези са ванредним ситуацијама).

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.