Животна средина и друштвена питања

Компанија VINCI Airports дефинисала је глобалну и амбициозну Политику заштите животне средине и циљеве за све своје аеродроме, знајући да је овакав приступ суштински битан за дугорочну одрживост и конкурентност. У контексту VINCI Airports политике по питању заштите животне средине, друштвених питања и локалних околности BELGRADE AIRPORT успоставио је Политику заштите животне средине и друштвених питања и Политику безбедности и здравља на раду, као и систем менаџмента, којима управља релевантним аспектима и обезбеђује реализацију сопствених и корпоративних стратегија и политика.

 

 

Политика заштите животне средине и друштвених питања

 

Политика безбедности и здравља на раду

 

Значајан део пројекта реконструкције и модернизације на Аеродрому Никола Тесла Београд, који је у току, представљају унапређења у области заштите животне средине и друштвених питања, од којих су најважнија изградња следећих постројења:

 

• Нова топлана

• Постројење за управљање отпадом - јавна зона

• Постројење за управљање отпадом - рестриктивна зона

• Фотоволтаично постројење са соларним панелима за приоизводњу електричне енергије

• Постројење за пречишћавање отпадних вода

 

BELGRADE AIRPORT је спровео процену утицаја пројекта на животну средину и друштвена питања, сумирани резултати и мере ублажавања утицаја дати су у следећем документу:

 

Студија процене утицаја на животну средину и друштвена питања - нетехнички резиме

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.