Životna sredina i društvena pitanja

Kompanija VINCI Airports definisala je globalnu i ambicioznu Politiku zaštite životne sredine i ciljeve za sve svoje aerodrome, znajući da je ovakav pristup suštinski bitan za dugoročnu održivost i konkurentnost. U kontekstu VINCI Airports politike po pitanju zaštite životne sredine, društvenih pitanja i lokalnih okolnosti BELGRADE AIRPORT uspostavio je Politiku zaštite životne sredine i društvenih pitanja i Politiku bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sistem menadžmenta, kojima upravlja relevantnim aspektima i obezbeđuje realizaciju sopstvenih i korporativnih strategija i politika.

 

Plan uključivanja zainteresovanih strana za Projekat poslovanja i razvoja Aerodroma Beograd​

 

 

Politika zaštite životne sredine i društvenih pitanja

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

 

Značajan deo projekta rekonstrukcije i modernizacije na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, koji je u toku, predstavljaju unapređenja u oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, od kojih su najvažnija izgradnja sledećih postrojenja:

 

• Nova toplana

• Postrojenje za upravljanje otpadom - javna zona

• Postrojenje za upravljanje otpadom - restriktivna zona

• Fotovoltaično postrojenje sa solarnim panelima za prioizvodnju električne energije

• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 

BELGRADE AIRPORT je sproveo procenu uticaja projekta na životnu sredinu i društvena pitanja, sumirani rezultati i mere ublažavanja uticaja dati su u sledećem dokumentu:

 

Studija procene uticaja na životnu sredinu i društvena pitanja - netehnički rezime

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.