Životna sredina i društvena pitanja

Kompanija VINCI Airports definisala je globalnu i ambicioznu Politiku zaštite životne sredine i ciljeve za sve svoje aerodrome, znajući da je ovakav pristup suštinski bitan za dugoročnu održivost i konkurentnost. U kontekstu VINCI Airports politike po pitanju zaštite životne sredine, društvenih pitanja i lokalnih okolnosti BELGRADE AIRPORT uspostavio je Politiku zaštite životne sredine i društvenih pitanja i Politiku bezbednosti i zdravlja na radu, kao i sistem menadžmenta, kojima upravlja relevantnim aspektima i obezbeđuje realizaciju sopstvenih i korporativnih strategija i politika.

 

 

Politika zaštite životne sredine i društvenih pitanja

Politika bezbednosti i zdravlja na radu

 

Značajan deo projekta rekonstrukcije i modernizacije na Aerodromu Nikola Tesla Beograd, koji je u toku, predstavljaju unapređenja u oblasti zaštite životne sredine i društvenih pitanja, od kojih su najvažnija izgradnja sledećih postrojenja:

 

• Nova toplana

• Postrojenje za upravljanje otpadom - javna zona

• Postrojenje za upravljanje otpadom - restriktivna zona

• Fotovoltaično postrojenje sa solarnim panelima za prioizvodnju električne energije

• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 

BELGRADE AIRPORT je sproveo procenu uticaja projekta na životnu sredinu i društvena pitanja, sumirani rezultati i mere ublažavanja uticaja dati su u sledećem dokumentu:

 

Studija procene uticaja na životnu sredinu i društvena pitanja - netehnički rezime

 

 

Kompanija VINCI Airports nastavlja svoje aktivnosti u vezi sa dekarbonizacijom, kako u Evropi tako i širom sveta. Time još jednom potvrđuje kao svoj krajnji cilj da do 2050. godine postigne neto nulte emisije štetnih gasova u okviru cele mreže svojih aerodroma.

 

BELGRADE AIRPORT nastavlja aktivnosti dekarbonizacije i time ponovo potvrđuje svoj cilj postizanja neto nulte emisije.

 

Povodom drugog samita "ACI EUROPE" o održivosti vazduhoplovstva, a i kao deo zajedničke obaveze aerodromskog sektora, trenutno primenljive na 235 evropska aerodroma, kompanija BELGRADE AIRPORT kao član mreže VINCI Airports potvrđuje da je njen cilj postizanje neto nultih emisija u celoj mreži do 2050. godine.

 

Kao prvi aerodromski operater koji se obavezao na međunarodnu strategiju zaštite životne sredine u 2015. godini, kompanijaVINCI Airports preduzima brojne aktivnosti i inicijative kako bi postala primer smanjenjem sopstvenih emisija ugljen-dioksida i doprinela smanjenju emisija štetnih gasova iz vazdušnog saobraćaja, koje su na globalnom nivou predstavljale 2,8% svih emisija u 2019. godini. Kompanija VINCI Airports stoga primenjuje konkretna i aktivna rešenja čime ograničava uticaj aerodroma na životnu sredinu, a koja su u periodu između 2018. i 2020. godine već dovela do smanjenja emisije ugljenika u okviru VINCI mreže za 22%.

 

Da bi se smanjila potrošnja energije, koristi se nekoliko nivoa aktivnosti : energetski pregledi/oditi i primena sistema za upravljanje energijom, zamena tradicionalnog osvetljenja LED osvetljenjem, obnavljanje opreme za grejanje / klimatizaciju efikasnijim uređajima ili optimizacija podešavanja temperature ili osvetljenja.

 

Istovremeneo, kompanija VINCI Airports radi na dekarbonizaciji energije koju troši, na primer, proizvodeći sopstvenu solarnu električnu energiju, sa već instaliranom 17MVp u svojoj mreži, uključujući 8MVp zelene energije dodate 2020. godine uprkos nastaloj krizi, odnosno obnavljanjem tehničkog voznog parka (tehničkih vozila) kako bi se stekli uslovi za prelazak na električni pogon.

 

Kompanija VINCI Airports prva je međunarodna aerodromska grupacija koja je obavezala sve aerodrome kojima upravlja na učešće u međunarodnom programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA), jedinom međunarodnom programu koji se bavi smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte specifičnim za aerodrome. 24 aerodroma matične mreže već su dostigli nivo 2, što svedoči o efikasnom i održivom smanjenju emisije ugljen dioksida. Aerodromi Lion-Sent Egziperi i London Getvick već su dobili 3+ akreditacije za ugljeničku neutralnost, a aerodrom Guanacaste u Kostariki  prepoznat je kao ugljenički neutralan od strane NGO EARTH univerziteta. U Brazilu je Nacionalna agencija za civilno vazduhoplovstvo (ANAC) aerodrom Salvador Bahia proglasila za „najodrživiji aerodrom“ u zemlji za 2019. godinu.

 

Sledeći cilj je postizanje neutralnosti u odnosu na emisiju ugljenika na svim aerodromima VINCI mreže do 2030. godine, nakon koga sledi postizanje neto nulte emisije kroz nastavak aktivnosti vezanih za dekarbonizaciju i putem apsorbovanja ostataka emisija kroz šume kao depoe ugljenika.

 

 

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.