O projektu

Modernizacija i proširenje

Kompanija BELGRADE AIRPORT početkom 2020. godine započela je radove na modernizaciji i proširenju Aerodroma Nikola Tesla Beograd u skladu sa usvojenim planskim aktima. Na osnovu Master plana za Aerodrom Nikola Tesla, odobrenog 2019. godine, izrađen je i 2020. godine usvojen Plan detaljne regulacije za područje Aerodroma Nikola Tesla, kojim je omogućen dalji razvoj šireg područja aerodroma.

 

Zahvaljujući svojoj stručnosti u oblasti upravljanja aerodromima širom sveta, matična kompanija VINCI Airports će, tokom trajanja koncesije, podstaći rast i doneti nova iskustva za putnike i partnere na najvećem aerodromu u Srbiji. Radovi na modernizaciji se odvijaju bez većih prekida, što je bio slučaj i tokom vanrednog stanja, u skladu sa svim preporukama i merama zdravstvene zaštite koje su propisale nadležne institucije. Zajedno sa građevinskim partnerom, kompanijom VINCI Terna Construction JV i njihovim podizvođačima, kompanija BELGRADE AIRPORT napravila je poseban plan za ublažavanje uticaja pandemije na dinamiku radova i predviđene rokove.

 

Nova faza radova na modernizaciji aerodorma, započeta 2021. godine, obuhvata radove na izgradnji značajnih infrastrukturnh projekata, od kojih su najvažniji rekonstrukcija terminala, modernizacija pristupnih saobraćajnica, proširenje platformi, kao i projekti posvećeni ekološki održivom razvoju i poslovanju, a radovi se izvode paralelno sa velikim radovima započetim u 2019.

 

Predviđeni izgled beogradskog aerodroma

 

 

Veći kapaciteti za više putnika

Očekujemo da će značajni radovi biti završeni tokom naredne tri godine. To, između ostalog, uključuje i dogradnju i rekonstrukciju putničkog terminala, novu, umetnutu poletno-sletnu stazu i dodatne rulne staze, rekonstrukciju postojeće poletno-sletne staze, dodatne pozicije za parkiranje aviona, novu platformu za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja aviona, višestruko povećanje javnih parking kapaciteta kao i nove pristupne puteve. Cilj je da značajno poboljšamo nivo usluge, komfor i raznovrsnost komercijalne ponude na beogradskom Aerodromu Nikola Tesla.
 

Tekući radovi na nekoliko lokacija

U toku su pripremni radovi na izmeštanju sadržaja u Terminalu 1, nakon čega će započeti obimni radovi na rekonstrukciji Terminala 2 i izgradnji centralnog procesora, koji će se odvijati po fazama, a koji će u potpunosti promeniti izgled i korisničko iskustvo putika i posetilaca Aerodroma Nikola Tesla Beograd. Radovi će se u prvoj fazi odvijati u prizemlju, u zoni šaltera za prijavu putnika na let, kao i na spratu, u zoni ispred pasoške kontrole. Izgradnja centralnog procesora omogućiće izgradnju dodatnih šaltera za prijavu na let, dodatni komercijalni prostor, kao i centralizovanje bezbednosne kontrole, koja će se umesto dosadašnjeg čekanja ispred gejtova, sada obavljati na jednom mestu, što će omogućiti veći komfor i efikasniji tok putnika, u skladu sa svetskom praksom.

 

Istovremeno, u toku su pripremni radovi na modernizaciji pristupnih saobraćajnica i izgradnji novih parkirališta, te dogradnji i reorganizaciji kolovoznih traka i kompletnoj rekonfiguraciji pristupnog platoa ispred putničkog terminala. Ovim projektom biće omogućen brži pristup i efikasniji protok saobraćaja, kao i povećanje kapaciteta za kratkotrajno parkiranje vozila. Novi, moderni parking za posetioce sa 715 parking mesta, pored premijum mesta, sadržaće i mesta za osobe sa ograničenom pokretljivošću, kao i mesta sa punjačima za električna vozila. U planu je i završetak radova i otvaranje parkinga za dugotrajno zadržavanje, kapaciteta oko 1500 parking mesta. Značajnim povećanjem i unapređenjem svih kapaciteta, kompanija Belgrade Airport kao operater aerodroma Nikola Tesla omogućiće bolju pristupačnost i boravak na aerodromu, što će ojačati strategiju razvoja u regionalno čvorište.

 

Proširenje fingerskog hodnika C pristanišne zgrade započeto 2020. godine deo je prve faze projekta proširenja i rekonstrukcije putničkog terminala u okviru koje će ovaj hodnik biti proširen sa dodatnih 8 izlaza za ukrcavanje u avion opremljenih avio-mostovima, 5 izlaza za ukrcavanje putnika na otvorene parking pozicije i dodatnim krovnim koridorom za putnike u dolasku, a jedna od najvećih novina biće razdvajanje putnika u odlasku i dolasku. Više prostora za odmor i opuštanje, zajedno sa novim komercijalnim sadržajima ponudiće putnicima raznovrstan program aktivnosti tokom boravka na aerodromu.

 

 

Paralelno sa tim radovima i funkcionalno povezano sa dogradnjom fingerskog hodnika C, predviđena je i dogradnja platforme C i rulne staze F. Planirano je formiranje 7 novih parking pozicija za uskotrupne avione, uz mogućnost da se dve takve alternativno koriste za parkiranje jednog širokotrupnog aviona, što će doprineti povećanju kapaciteta aerodroma i pružiće vezu sa novom platformom za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja.

 

 

Započetu prvu fazu proširenja platformi predstavlja izgradnja platforme E naspram postojećeg robno-carinskog terminala. Ovo proširenje će omogućiti optimizaciju kapaciteta za prihvat aviona na udaljenim parking pozicijama sa konfiguracijom tri stajališta za uskotrupne avione, kao i internu servisnu saobraćajnicu čime će se značajno povećati kapacitet i stvoriti mogućnost da se parkira veći broj aviona istovremeno, a neposredna blizina robno-carinskog terminala omogućiće dodatnu optimizaciju opsluge kargo letova.

 

U toku su pripremni radovi u okviru projekta izgradnje umetnute poletno - sletne staze u dužini od 3,500 metara, kao i izgradnja novih rulnih staza, od kojih će neke biti projektovane kao rulne staze za brz izlazak vazduhoplova sa poletno-sletne staze, kakve nisu postojale do sada u sistemu vazdušnog saobraćaja u Srbiji. Umetnuta poletno-sletna staza gradi se radi obezbeđivanja neometanog toka saobraćaja na aerodromu u periodu planirane rekonstrukcije postojeće poletno-sletne staze. Nakon rekonstrukcije postojeće poletno-sletne staze, umetnuta poletno-sletna staza ostaće u upotrebi kao paralelna rulna staza ili poletno-sletna staza za nepredviđene situacije, te će i na taj način doprineti povećanju fleksibilnosti operativnih kapaciteta aerodroma.

 

 

Izgradnja nove platforme za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja podrazumeva izgradnju dodatnih parking pozicija, rulne staze, kao i internih servisnih saobraćajnica i implementiranje svih tehničkih instalacija koje prate proces sprečavanja zaleđivanja vazduhoplova. Uvođenjem ove platforme povećaće se aerodromski kapacitet za taj segment opsluge vazduhoplova i uz postojeću platformu će predstavljati ključno funkcionalno čvorište zimskih operacija na aerodromu. Projekat gradnje nove platforme obuhvatiće okvirnu površinu od oko 25.500 m², a početak radova je planiran za kraj prvog kvartala ove godine.

 

 

Ekološki održivo poslovanje

Naredne faze projekta podrazumevaju snažan fokus na ekološki održivom razvoju kako bi se smanjio uticaj aerodromskih operacija i razvojnih projekata na životnu sredinu. Zamenjena je kompletna rasveta u terminalu u skladu sa uslovima energetske efikasnosti. U skladu sa globalnom politikom VINCI Airports, sledeće faze projekta modernizacije podrazumevaju snažan fokus na ekološki održivom razvoju i poslovanju. U cilju kompanije je da se smanji uticaj aerodroma na životnu sredinu u pogledu emisije štetnih gasova, protoka otpadnih voda i čvrstog otpada, kao i da se unapredi energetska politika sistema, uz korišćenje obnovljivih i efikasnijih energenata.

 

 

Ove godine očekuje nas završetak i puštanje u rad postrojenja za preradu čvrstog otpada, koje će značajno povećati stopu recikliranog otpada, sa 5% koliko je bilo u decembru 2020. godine, do 50% u decembru 2021. godine, kako se planira, i 100% u decembru 2022. godine. U letnjim mesecima počinje sa radom postrojenje sa strane platforme, gde će se tretirati otpad nastao u restriktivnoj zoni, kao i otpad iz vazduhoplova. U toku je i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje će omogućiti da se prečišćena otpadna voda koristi za navodnjavanje i pranje saobraćajnica i asfaltnih površina.

 

Prelazak sa teških goriva na savremene i ekološki efikasnije izvore energije i smanjenje emisije štetnih gasova omogućiće izgradnja novog energetskog postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije. Izgradnja je u toku, a završetak radova se očekuje krajem 2021. godine.

 

U toku je priprema za izgradnju solarnog postrojenja za električnu energiju snage 1 MV, koja počinje sredinom 2021. godine. Postrojenje će se sastojati od 3000 fotonaponskih modula, a moći će da opskrbi aerodrom sa oko 1.200.000 kVh čiste energije godišnje, što je ekvivalent potrošnji 80 domaćinstava. Ovaj ekološki način proizvodnje električne energije pored samostalnosti u proizvodnji pruža veliku uštedu, kako za aerodrom, tako i u pogledu korišćenja raspoloživih prirodnih resursa, a godišnju emisiju štetnih gasova smanjiće za 875 tona.

 

Aerodrom Nikola Tesla Beograd pridružio se Programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Međunarodnog saveta aerodroma (Airport Council International – ACI) i u novembru 2020. godine stekao sertifikat nivoa 1, čime su prepoznati napori aerodroma da smanji emisiju štetnih gasova.

 

 

Primena svetskih iskustava

Do 2043. godine kompanija BELGRADE AIRPORT će na Aerodromu Nikola Tesla primeniti najbolju međunarodnu praksu globalnog operatera, matične kompanije VINCI Airports, koja upravlja poslovanjem, osim beogradskog, još 44 aerodroma širom sveta.

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.