O projektu

Modernizacija i proširenje

Kompanija BELGRADE AIRPORT početkom 2020. godine započela je radove na modernizaciji i proširenju Aerodroma Nikola Tesla Beograd u skladu sa usvojenim planskim aktima. Na osnovu Master plana za Aerodrom Nikola Tesla, odobrenog 2019. godine, izrađen je i 2020. godine usvojen Plan detaljne regulacije za područje Aerodroma Nikola Tesla, kojim je omogućen dalji razvoj šireg područja aerodroma.

 

Zahvaljujući svojoj stručnosti u oblasti upravljanja aerodromima širom sveta, matična kompanija VINCI Airports će, tokom trajanja koncesije, podstaći rast i doneti nova iskustva za putnike i partnere na najvećem aerodromu u Srbiji. Radovi na modernizaciji se odvijaju bez većih prekida, što je bio slučaj i tokom vanrednog stanja, u skladu sa svim preporukama i merama zdravstvene zaštite koje su propisale nadležne institucije. Zajedno sa građevinskim partnerom, kompanijom VINCI Terna Construction JV i njihovim podizvođačima, kompanija BELGRADE AIRPORT napravila je poseban plan za ublažavanje uticaja pandemije na dinamiku radova i predviđene rokove.

 

Predviđeni izgled beogradskog aerodroma

 

 

Veći kapaciteti za više putnika

Očekujemo da će značajni radovi biti izvršeni tokom naredne tri godine. To, između ostalog, uključuje i dogradnju i rekonstrukciju putničkog terminala, novu, umetnutu poletno-sletnu stazu i dodatne rulne staze, rekonstrukciju postojeće poletno-sletne staze, dodatne pozicije za parkiranje aviona, novu platformu za odleđivanje/sprečavanje zaleđivanja aviona, višestruko povećanje javnih parking kapaciteta kao i nove pristupne puteve. Kroz planirana proširenja kapaciteta, aerodrom, koji je u 2019. godini opslužio oko 6,2 miliona putnika, biće u mogućnosti da opsluži projektovanih 15 miliona putnika do kraja koncesionog perioda. Cilj je da značajno poboljšamo nivo usluge, komfor i raznovrsnost komercijalne ponude na beogradskom Aerodromu Nikola Tesla.

 

 

Tekući radovi na nekoliko lokacija

U ovom trenutku, na beogradskom aerodromu odvijaju se obimni radovi na nekoliko lokacija. Dogradnja (fingerskog hodnika C) i rekonstrukcija postojeće zgrade terminala povećaće kapacitet aerodroma koji će postati fukcionalniji, bezbedniji i komforniji za putnike i avio-kompanije. Dodatno, u toku su radovi na proširenju platforme za parkiranje aviona, što će značajno povećati kapacitet prihvata i otpreme aviona u vršnom satu i omogućiti da unapređeni terminal ponudi punu funkcionalnost i fleksibilnost. Pored toga, započeti su pripremni radovi za izgradnju nove, umetnute poletno-sletne staze. Svi ovi radovi organizovani su tako da imaju minimalan uticaj na funkcionisanje Aerodroma Nikola Tesla i ne remete redovno odvijanje avio-saobraćajа.

 

 

Ekološki održivo poslovanje

Naredne faze projekta podrazumevaju snažan fokus na ekološki održivom razvoju kako bi se smanjio uticaj aerodromskih operacija i razvojnih projekata na životnu sredinu. Zamenjena je kompletna rasveta u terminalu u skladu sa uslovima energetske efikasnosti. U toku je izgradnja novog energetskog postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne i električne energije, čime će se sa teških goriva preći na ekološki efikasnije izvore energije i smanjiti emisija štetnih gasova. Planirana je izradnja solarnog postrojenja za električnu energiju, kao i postrojenja za tretman čvrstog otpada i otpadnih voda. U toku je izvođenje radova na izgradnji novog postrojenja za preradu čvrstog otpada u javnoj zoni aerodroma, čiji završetak je planiran za leto 2021. godine, a predviđen je i početak radova na izgradnji postrojenja za preradu čvrstog otpada i u restriktivnoj aerodromskoj zoni, čiji završetak je planiran za kraj 2021. godine. Aerodrom Nikola Tesla Beograd pridružio se Programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Međunarodnog saveta aerodroma (Airport Council International – ACI) i u novembru 2020. godine stekao sertifikat nivoa 1, čime su prepoznati napori aerodroma da smanji emisiju štetnih gasova.

 

 

Primena svetskih iskustava

Do 2043. godine kompanija BELGRADE AIRPORT će na Aerodromu Nikola Tesla primeniti najbolju međunarodnu praksu globalnog operatera, matične kompanije VINCI Airports, koja upravlja poslovanjem, osim beogradskog, još 44 aerodroma širom sveta.

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.