Kargo

Aerodrom Nikola Tesla najveće je vazdušno pristanište u Srbiji, preko koga se odvija 90 odsto robnog transporta. Naš aerodrom je opremljen za pretovar i transport u opsluživanju savremenih putničkih i teretnih aviona: raspolaže opremom, vozilima i teretnim prikolicama za transport komadnog tereta, paleta i kontejnera, opremom za učvršćivanje tereta u avionskim bagažnicima i dr.

 

Robni terminal za domaći i međunarodni saobraćaj poseduje skladišni prostor kapaciteta 5.500 m2 i aneks od 2.500 m2 za smeštaj operativnih službi Sektora za robni prihvat i otpremu, špediterskih organizacija i Uprave Carina.

 

Skladištenje robe vrši se u sopstvenom prostoru (javno carinsko skladište tipa A) površine 4.800 m2. Skladište ima: osam elektroviljuškara, tri elektrotraktora, šest ručnih viljuškara i kolica za prevoz robe (balk i paletizovane). Uskladištena roba dobro je obezbeđena, a sistem skladištenja je visokoregalni. Skladište poseduje i opremu za skladištenje specijalnih tereta: devet rashladnih komora ukupne zapremine 172 m3 sa plusnim i minusnim temperaturnim režimom, kao i posebne prostore za skladištenje vrednosnih pošiljki, živih životinja, radioaktivnih materijala, zapaljivih tečnosti i ostalih opasnih materija.

 

Špediterske usluge

 

Robna agencija Aerodroma Nikola Tesla:

 

  • vrši špediterske usluge
  • pruža usluge organizacije avio-transporta roba redovnim ili čarter letovima
  • vrši direktan transfer roba prispelih na Aerodrom Nikola Tesla avionima svih avio-kompanija
  • vrši prevoz i skladištenje u sopstvenom robno-carinskom skladištu
  • obaveštava primaoce o prispeću robe
  • obavlja carinske postupke i pušta robu u slobodan promet
  • vrši carinsko zastupanje pravnih i fizičkih lica
  • organizuje prevoz robe od aerodroma do adrese primaoca na teritoriji Srbije i sa adrese primaoca za izvoznu robu

 

Kontakt Robne agencije (špedicije) Aerodroma Nikola Tesla:

 

(+381 64) 848 5276

(+381 11) 209 7193

[email protected]

 

Prevoz živih životinja

 

Prihvat i otprema živih životinja na Aerodromu Nikola Tesla realizuje se po uslovima i standardima Međunarodnog udruženja avio-prevozilaca IATA (Live Animals Regulations). Svaki avio-prevoznik posebno propisuje uslove i ograničenja za prevoz živih životinja, a svaka država propisuje različite uslove za njihov prihvat, čak i za tranzit.

 

Detalje o propisima i pravilnicima za nekomercijalni i komercijalni prevoz živih životinja možete pronaći na sajtu Uprave za veterinu.

 

Prevoz ličnih stvari

 

Prihvat i otprema nepraćenog prtljaga na Aerodromu Nikola Tesla realizuje se preko robnog terminala (kargo centra).

 

Preko kargo centra korisnici mogu preuzeti i poslati nepraćeni prtljag - lične i selidbene stvari, odnosno robu koja nema komercijalni (trgovački) karakter.

 

Za informacije i posredovanje obratite se Službi špedicije Aerodroma Nikola Tesla.

 

Prevoz posmrtnih ostataka

 

Prihvat i otprema posmrtnih ostataka pokojnika na Aerodromu Nikola Tesla realizuje se preko robnog terminala (kargo centra).

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.