Snimanja na aerodromu

Poštovane kolege,

Kako bismo i ubuduće nastavili kvalitetnu saradnju i učinili je maksimalno efikasnom, molimo vas da imate u vidu da Aerodrom Nikola Tesla u fizičkom smislu predstavlja zonu graničnog prelaza, koja podrazumeva izvesna ograničenja prilikom snimanja ili fotografisanja.

 

Pre svakog dolaska na aerodrom u obavezi ste da blagovremeno najavite dolazak dopisom putem imejla na [email protected], u kome je na memorandumu medijske kuće potrebno navesti sledeće informacije:

  • naziv medijske kuće iz koje dolazite;
  • razlog, lokacija i predviđeno vreme (datum i sat) snimanja;
  • imena svih članova ekipe;
  • kontakt telefon redakcije.

Dopis sa navedenim informacijama treba dostaviti službi Korporativnih komunikacija putem imejla na [email protected].

 

Ukoliko je za potrebe medija predviđen boravak u zoni graničnog prelaza, osim odobrenja Aerodroma Beograd, potrebna je i saglasnost Odeljenja za medije i komunikacije MUP-a Republike Srbije. Nadležna stanica policije svakom članu ekipe izdaje posebnu dnevnu dozvolu za boravak u zoni graničnog prelaza.

Čitko popunjen formular treba u originalu dostaviti Korporativnim komunikacijama aerodroma, koja objedinjuje podatke i dostavlja ih na dalje postupanje Ministarstvu unutrašnjih poslova. U izuzetnim situacijama dokumentaciju je moguće poslati na imejl adresu [email protected], dok je originale obavezno dostaviti naknadno, a najkasnije prilikom dolaska na snimanje. Cena izrade pojedinačne dozvole je 840,00 dinara, dok je naknada za obrazac dozvole 2,00 dinara.

Posebne napomene:

  • Zvaničan naziv graničnog prelaza je Surčin-Beograd.
  • Svi koji žele da snimaju ili fotografišu imovinu ili zaposlene u avio-kompanijama potrebno je da prethodno pribave saglasnost avio-kompanije.
  • U slučaju da snimanje na aerodromu nije informativno, uz pridržavanje navedenih uputstava, obavezno je kontaktirati i sa predstavnikom iz Komercijalnog poslovanja u vezi sa informacijama o naknadi za snimanje.

Kontakt:

Aleksandra Kovačević

T: (+381 11) 209 47 43

M: (+381 64) 848 5350

E: [email protected]

 

Dodatna pojašnjenja možete dobiti u kontaktu sa Korporativnim komunikacijama:
[email protected]

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.