Dijalog sa lokalnom zajednicom

Javni sastanak sa lokalnim zajednicama u organizaciji kompanije Belgrade Airport 25. juna 2020. godine

 

Nakon relaksiranja mera prevencije Covid-19 vezanih za javna okupljanja u Srbiji, kompanija Belgrade Airport odlučila je da organizuje sastanak sa lokalnim zajednicama, kako bi predstavila planove obnove i razvoja Aerodroma Nikola Tesla i kako bi se zajednički osvrnuli na ključna pitanja i teme koje brinu lokalne stanovnike. 
 

Sastanak je organizovao Belgrade Airport 25. juna 2020. godine u prostorijama lokalnog fudbalskog kluba u Surčinu.
 

Mere prevencije Covid-19 strogo su poštovane pre, tokom i nakon sastanka. Prostor održavanja navedenog događaja dezinfikovan je pre početka sastanka, kao i nakon što su učesnici napustili prostorije. Prisutni su bili raspoređeni na sedišta koja su bila propisano udaljena , dok je upotreba maski i rukavica bila obavezna tokom celog sastanka. Predstavnici tima Bezbednosti i zaštite na radu BA su obezbedili maske i rukavice za sve prisutne, kao i hidroalkoholni gel na ulazu u prostorije sale za sastanke.
 

Skupu je prisustvovalo 65 ljudi, uključujući i predsednika opštine Surčina, gospodina Stevana Šušu.
 

Iznad: Dezinfekcija prostorija pre sastanka
 

Iznad: Primena preventivnih mera tokom i nakon sastanka

 

Izvršni direktor za tehniku Nikola Brus je predstavio razvojne planove kompanije BA i detaljnije objasnio pojedinačne komponente projekta, posebno umetnutu pistu (BCIR), proširenje pristanišnog dela terminala - Finger C i novi prostor unutar terminala koji će se koristiti za usluge obezbeđivanjai  prijavljivanjae na let, kao i dodatne komercijalne prostore. Aspekti zaštite životne sredine su bili jedna od glavnih tema o kojima se razgovaralo, pri čemu je naglašen značaj ove teme za grupu VINCI u celini, kao i odlučnost koncesionara da se posveti unapređenju prakse koja se trenutno primenjuje u Beogradu. Pomenuto je nekoliko planova unapređenja među kojima su izgradnja toplane, postrojenja za tretman otpadnih voda i čvrstog otpada, kao i solarno postrojenje.

Uokvirene su i granice Koncesione lokacije, što je omogućilo da se Projekat mapira i da pokaže njegovo mesto u odnosu na šire područje predviđeo Planom detaljne regulacije (PDR), odnosno na planove državnih organa u budućnosti. Posebno je stavljen akcenat na potrebu da se raščlani ono što je pod direktnom nadležnošću BA i onoga što zahteva saradnju sa drugim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući tu kao najvažnijeg, Davaoca koncesije, odnosno Vladu Republike Srbije.
 

Navedena mapa takođe prikazuje parcele koje mogu potencijalno biti predmet eksproprijacije zemljišta od strane Republike Srbije, radi sprovođenja projekata vezanih za koncesiju.
 

 

Učesnici su informisani o svim kanalima komunikacije koji su im na raspolaganju kako bi mogli da kontaktiraju BA, i dobili potvrdu kompanije da će na svaki zahtev i / ili žalbu biti odgovoreno. Svim učesnicima uručene su vizit karte sa kontaktima za pitanja, zahteve i žalbe, i sa podacima o namenskom telefonskom broju, elektronskoj adresi  i poštanskim adresama (+381608301596 i +381112094801, e-mail: [email protected]  i poštanska adresa Aerodrom Nikola Tesla Beograd, 11180 Beograd 59). Obrazac za žalbu se može naći ovde

 

Učesnici su takođe obavešteni da će BA do kraja 2020. godine, inicirati osnivanje Savetodavnog odbora za zaštitu životne sredine, koji će uključivati predstavnike svih relevantnih zainteresovnih strana. Među navedenim stranama potrebno je koordinisati rešavanje nekih od ključnih uticaja aerodromskim operacija na životnu sredinu i društvenu zajednicu, obzirom da ti uticaji ne spadaju isključivo pod odgovornost  BA. U odboru će biti predstavnici Davaoca koncesije (VRS), drugih nadležnih organa i agencija kao što su Direktorat civilnog vazduhoplovstva, SMATSA, Air Serbia, Grad Beograd i Opština Surčin. Izvršni direktor za tehniku izjavio je da BA želi da uključi lokalne zajednice u rad Odbora i da se trenutno utvrđuje na koji način bi to moglo biti sprovedeno.
 

Iznad: Prezentacija planova BA za rekonstrukciju i modernizaciju Aerodroma Nikola Tesla

 

Sveukupna poruka koju je poslao tim Belgrade Airport bila je želja za proaktivnom saradnjom sa lokalnom zajednicom, kao i pružanje podrške u rešavanju njihovih pitanja i nedoumica. Sastanak je dobro prihvaćen od strane većine učesnika, koji su pokazali da cene činjenicu da su se predstavnici BA ponudili da budu na raspolaganju u vezi sa svim pitanjima i nedoumicama.  BA se obavezao da će lokalne zajednice obaveštavati o budućim aktivnostima.

Iznad: Pitanja i odgovori i podela informacija o kontaktima za žalbe

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.