Дијалог са локалном заједницом

Јавни састанак са локалним заједницама у организацији компаније Belgrade Airport 25. јуна 2020. године

 

Након релаксирања мера превенције Covid-19 везаних за јавна окупљања у Србији, компанија Belgrade Airport одлучила је да организује састанак са локалним заједницама, како би представила планове обнове и развоја Аеродрома Никола Тесла и како би се заједнички осврнули на кључна питања и теме које брину локалне становнике. 

 

Састанак је организовао Belgrade Airport 25. јуна 2020. године у просторијама локалног фудбалског клуба у Сурчину.

 

Мере превенције Covid-19 строго су поштоване пре, током и након састанка. Простор одржавања наведеног догађаја дезинфикован је пре почетка састанка, као и након што су учесници напустили просторије. Присутни су били распоређени на седишта која су била прописано удаљена, док је употреба маски и рукавица била обавезна током целог састанка. Представници тима Безбедности и заштите на раду БА су обезбедили маске и рукавице за све присутне, као и хидроалкохолни гел на улазу у просторије сале за састанке.

 

Скупу је присуствовало 65 људи, укључујуц́и и председника општине Сурчина, господина Стевана Шушу.

 

Изнад: Примена превентивних мера током и након састанка

 

Изнад: Примена превентивних мера током и након састанка

 

Извршни директор за технику Никола Брус је представио развојне планове компаније БА и детаљније објаснио појединачне компоненте пројекта, посебно уметнуту писту (БЦИР), проширење пристанишног дела терминала - Фингер Ц и нови простор унутар терминала који ће се користити за услуге обезбеђивања и  пријављивања на лет, као и додатне комерцијалне просторе. Аспекти заштите животне средине су били једна од главних тема о којима се разговарало, при чему је наглашен значај ове теме за групу Vinci у целини, као и одлучност концесионара да се посвети унапређењу праксе која се тренутно примењује у Београду. Поменуто је неколико планова унапређења међу којима су изградња топлане, постројења за третман отпадних вода и чврстог отпада, као и соларно постројење.

 

Уоквирене су и границе Концесионе локације, што је омогућило да се Пројекат мапира и да покаже његово место у односу на шире подручје предвиђео Планом детаљне регулације (ПДР), односно на планове државних органа у будућности. Посебно је стављен акценат на потребу да се рашчлани оно што је под директном надлежношћу БА и онога што захтева сарадњу са другим релевантним заинтересованим странама, укључујућ́и ту као најважнијег, Даваоца концесије, односно Владу Републике Србије.

 

Наведена мапа такође приказује парцеле које могу потенцијално бити предмет експропријације земљишта од стране Републике Србије, ради спровођења пројеката везаних за концесију.

 

 

Учесници су информисани о свим каналима комуникације који су им на располагању како би могли да контактирају БА, и добили потврду компаније да ћ́е на сваки захтев и / или жалбу бити одговорено. Свим учесницима уручене су визит карте са контактима за питања, захтеве и жалбе, и са подацима о наменском телефонском броју, електронској адреси  и поштанским адресама (+381608301596 и +381112094801, e-mail [email protected]  и поштанска адреса Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59). Образац за жалбу се може наћ́и овде

 

Учесници су такође обавештени да ће БА до краја 2020. године, иницирати оснивање Саветодавног одбора за заштиту животне средине, који ће укључивати представнике свих релевантних заинтересовних страна. Међу наведеним странама потребно је координисати решавање неких од кључних утицаја аеродромским операција на животну средину и друштвену заједницу, обзиром да ти утицаји не спадају искључиво под одговорност  БА. У одбору ће бити представници Даваоца концесије (ВРС), других надлежних органа и агенција као што су Директорат цивилног ваздухопловства, СМАТСА, Air Serbia, Град Београд и Општина Сурчин. Извршни директор за технику изјавио је да БА жели да укључи локалне заједнице у рад Одбора и да се тренутно утврђује на који начин би то могло бити спроведено.

 

Изнад: Презентација планова БА за реконструкцију и модернизацију Аеродрома Никола Тесла

 

 

Свеукупна порука коју је послао тим Belgrade Airport била је жеља за проактивном сарадњом са локалном заједницом, као и пружање подршке у решавању њихових питања и недоумица. Састанак је добро прихваћен од стране већине учесника, који су показали да цене чињеницу да су се представници БА понудили да буду на располагању у вези са свим питањима и недоумицама.  БА се обавезао да ће локалне заједнице обавештавати о будућим активностима.

 

Изнад: Питања и одговори и подела информација о контактима за жалбе

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.