О пројекту

Модернизација и проширењe

Компанија BELGRADE AIRPORT почетком 2020. године започела је радове на модернизацији и проширењу Аеродрома Никола Тесла Београд у складу са усвојеним планским актима. На основу Мастер плана за Аеродром Никола Тесла, одобреног 2019. године, израђен је и 2020. године усвојен План детаљне регулације за подручје Аеродрома Никола Тесла, којим је омогућен даљи развој ширег подручја аеродрома.

 

Захваљујући својој стручности у области управљања аеродромима широм света, матична компанија VINCI Airports ће, током трајања концесије, подстаћи раст и донети нова искуства за путнике и партнере на највећем аеродрому у Србији. Радови на модернизацији се одвијају без већих прекида, што је био случај и током ванредног стања, у складу са свим препорукама и мерама здравствене заштите које су прописале надлежне институције. Заједно са грађевинским партнером, компанијом VINCI Terna Construction JV и њиховим подизвођачима, компанија BELGRADE AIRPORT направила је посебан план за ублажавање утицаја пандемије на динамику радова и предвиђене рокове.

 

Нова фаза радова на модернизацији аеродорма, започета 2021. године, обухвата радове на изградњи значајних инфраструктурнх пројеката, од којих су најважнији реконструкција терминала, модернизација приступних саобраћајница, проширење платформи, као и пројекти посвећени еколошки одрживом развоју и пословању, а радови се изводе паралелно са великим радовима започетим у 2019.

.

 

Предвиђени будући изглед београдског аеродромa

 

 

Већи капацитети за више путника

Очекујемо да ће значајни радови бити завршени током наредне три године. То, између осталог, укључује и доградњу и реконструкцију путничког терминала, нову, уметнуту полетно-слетну стазу и додатне рулне стазе, реконструкцију постојеће полетно-слетне стазе, додатне позиције за паркирање авиона, нову платформу за одлеђивање/спречавање залеђивања авиона, вишеструко повећање јавних паркинг капацитета као и нове приступне путеве. Циљ је да значајно побољшамо ниво услуге, комфор и разноврсност комерцијалне понуде на београдском Аеродрому Никола Тесла.

 

Текући радови на неколико локација

У току су припремни радови на измештању садржаја у Терминалу 1, након чега ће започети обимни радови на реконструкцији Терминала 2 и изградњи централног процесора, који ће се одвијати по фазама, а који ће у потпуности променити изглед и корисничко искуство путика и посетилаца Аеродрома Никола Тесла Београд. Радови ће се у првој фази одвијати у приземљу, у зони шалтера за пријаву путника на лет, као и на спрату, у зони испред пасошке контроле. Изградња централног процесора омогућиће изградњу додатних шалтера за пријаву на лет, додатни комерцијални простор, као и централизовање безбедносне контроле, која ће се уместо досадашњег чекања испред гејтова, сада обављати на једном месту, што ће омогућити већи комфор и ефикаснији ток путника, у складу са светском праксом.

 

Истовремено, у току су припремни радови на модернизацији приступних саобраћајница и изградњи нових паркиралишта, те доградњи и реорганизацији коловозних трака и комплетној реконфигурацији приступног платоа испред путничког терминала. Овим пројектом биће омогућен бржи приступ и ефикаснији проток саобраћаја, као и повећање капацитета за краткотрајно паркирање возила. Нови, модерни паркинг за посетиоце са 715 паркинг места, поред премијум места, садржаће и места за особе са ограниченом покретљивошћу, као и места са пуњачима за електрична возила. У плану је и завршетак радова и отварање паркинга за дуготрајно задржавање, капацитета око 1500 паркинг места. Значајним повећањем и унапређењем свих капацитета, компанија BELGRADE AIRPORT као оператер аеродрома Никола Тесла омогућиће бољу приступачност и боравак на аеродрому, што ће ојачати стратегију развоја у регионално чвориште.

 

Проширење фингерског ходника Ц пристанишне зграде започето 2020. године део је прве фазе пројекта проширења и реконструкције путничког терминала у оквиру које ће овај ходник бити проширен са додатних 8 излаза за укрцавање у авион опремљених авио-мостовима, 5 излаза за укрцавање путника на отворене паркинг позиције и додатним кровним коридором за путнике у доласку, а једна од највећих новина биће раздвајање путника у одласку и доласку. Више простора за одмор и опуштање, заједно са новим комерцијалним садржајима понудиће путницима разноврстан програм активности током боравка на аеродрому.

 

 

Паралелно са тим радовима и функционално повезано са доградњом фингерског ходника Ц, предвиђена је и доградња платформе Ц и рулне стазе Ф. Планирано је формирање 7 нових паркинг позиција за ускотрупне авионе, уз могућност да се две такве алтернативно користе за паркирање једног широкотрупног авиона, што ће допринети повећању капацитета аеродрома и пружиће везу са новом платформом за одлеђивање и спречавање залеђивања.

 

 

Започету прву фазу проширења платформи представља изградња платформе Е наспрам постојећег робно-царинског терминала. Ово проширење ће омогућити оптимизацију капацитета за прихват авиона на удаљеним паркинг позицијама са конфигурацијом три стајалишта за ускотрупне авионе, као и интерну сервисну саобраћајницу чиме ће се значајно повећати капацитет и створити могућност да се паркира већи број авиона истовремено, а непосредна близина робно-царинског терминала омогућиће додатну оптимизацију опслуге карго летова.

 

У току су припремни радови у оквиру пројекта изградње уметнуте полетно - слетне стазе у дужини од 3,500 метара, као и изградња нових рулних стаза, од којих ће неке бити пројектоване као рулне стазе за брз излазак ваздухоплова са полетно-слетне стазе, какве нису постојале до сада у систему ваздушног саобраћаја у Србији. Уметнута полетно-слетна стаза гради се ради обезбеђивања неометаног тока саобраћаја на аеродрому у периоду планиране реконструкције постојеће полетно-слетне стазе. Након реконструкције постојеће полетно-слетне стазе, уметнута полетно-слетна стаза остаће у употреби као паралелна рулна стаза или полетно-слетна стаза за непредвиђене ситуације, те ће и на тај начин допринети повећању флексибилности оперативних капацитета аеродрома.

 

 

Изградња нове платформе за одлеђивање и спречавање залеђивања подразумева изградњу додатних паркинг позиција, рулне стазе, као и интерних сервисних саобраћајница и имплементирање свих техничких инсталација које прате процес спречавања залеђивања ваздухоплова. Увођењем ове платформе повећаће се аеродромски капацитет за тај сегмент опслуге ваздухоплова и уз постојећу платформу ће представљати кључно функционално чвориште зимских операција на аеродрому. Пројекат градње нове платформе обухватиће оквирну површину од око 25.500 м², а почетак радова је планиран за крај првог квартала ове године.

 

 

Еколошки одрживо пословање

Наредне фазе пројекта подразумевају снажан фокус на еколошки одрживом развоју како би се смањио утицај аеродромских операција и развојних пројеката на животну средину. Замењена је комплетна расвета у терминалу у складу са условима енергетске ефикасности. У складу са глобалном политиком VINCI Airports, следеће фазе пројекта модернизације подразумевају снажан фокус на еколошки одрживом развоју и пословању. У циљу компаније је да се смањи утицај аеродрома на животну средину у погледу емисије штетних гасова, протока отпадних вода и чврстог отпада, као и да се унапреди енергетска политика система, уз коришћење обновљивих и ефикаснијих енергената.

 

 

Ове године очекује нас завршетак и пуштање у рад постројења за прераду чврстог отпада, које ће значајно повећати стопу рециклираног отпада, са 5% колико је било у децембру 2020. године, до 50% у децембру 2021. године, како се планира, и 100% у децембру 2022. године. У летњим месецима почиње са радом постројење са стране платформе, где ће се третирати отпад настао у рестриктивној зони, као и отпад из ваздухоплова. У току је и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, које ће омогућити да се пречишћена отпадна вода користи за наводњавање и прање саобраћајница и асфалтних површина.

 

Прелазак са тешких горива на савремене и еколошки ефикасније изворе енергије и смањење емисије штетних гасова омогућиће изградња новог енергетског постројења за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије. Изградња је у току, а завршетак радова се очекује крајем 2021. године.

 

У току је припрема за изградњу соларног постројења за електричну енергију снаге 1 МВ, која почиње средином 2021. године. Постројење ће се састојати од 3000 фотонапонских модула, а моћи ће да опскрби аеродром са око 1.200.000 kVh чисте енергије годишње, што је еквивалент потрошњи 80 домаћинстава. Овај еколошки начин производње електричне енергије поред самосталности у производњи пружа велику уштеду, како за аеродром, тако и у погледу коришћења расположивих природних ресурса, а годишњу емисију штетних гасова смањиће за 875 тона.

 

Аеродром Никола Тесла Београд придружио се Програму акредитације за управљање емисијом угљен-диоксида на аеродромима (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Међународног савета аеродрома (Airport Council International – ACI)и у новембру 2020. године стекао сертификат нивоа 1, чиме су препознати напори аеродрома да смањи емисију штетних гасова.

 

 

Примена светских искустава

До 2043. године компанија BELGRADE AIRPORT ће на Аеродрому Никола Тесла применити најбољу међународну праксу глобалног оператера, матичне компаније VINCI Airports, која управља пословањем, осим београдског, још 44 аеродрома широм света.

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.