О пројекту

Модернизација и проширење

 

Компанија BELGRADE AIRPORT почетком 2020. године започела је радове на модернизацији и проширењу Аеродрома Никола Тесла Београд.  Највећи део радова ће бити завршен у 2023. години. Тренутно се радови обављају на неколико локација, који, између осталог, укључују проширење терминала, еколошка постројења, као и нове приступне путеве, и додатна паркинг места за аутомобиле.

 

Преглед актуелних радова који утичу на ток путника и саобраћаја

 

Предвиђени изглед београдског аеродрома

 

 

Текући радови на неколико локација - детаљније

 

Нови део централне зграде Терминала

 

Компанија Belgrade airport пустила је у рад новоизграђени део централне зграде терминала, површине више од 11.000 м2 који краси велика стаклена фасада под називом аеродром и традиционалним мотивима пиротског ћилима. Нови део постојеће зграде донео је промене у токовима кретања путника. У новом делу терминала се сада обавља пасошка и безбедносна контрола пре укрцавања на лет. Новоизграђени део постојећег терминала пројектован је у складу са стандардима матичне компаније VINCI Airports, у погледу материјала, палете боја, система путоказних и информативних ознака, опреме и других архитектонских и елемената ентеријера.

 

 

 

Проширење и реконструкција зграде терминала

 

Проширење пристанишне зграде на Ц страни је део великог пројекта реконструкције и проширења целокупне постојеће зграде терминала. Завршени су радови на новим површинама које садрже централизовану безбедносну контролу, додатне шалтере за регистрацију на лет, а предвиђен је и низ нових садржаја за забаву и релаксацију путника, као и нове угоститељске и комерцијалне просторе,  док путници који слећу у Београд већ пролазе кроз делимично проширени део за доласке са новим простором за царинску контролу и излазе у нови, већи и комфорнији хол за дочекивање путника, док путници који слећу у Београд већ пролазе кроз делимично проширени део за доласке са новим простором за царинску контролу.

 

 

 

Пуштен у рад модернизовани и проширени део терминала на А страни

 

Модернизовани и проширени део терминала на А страни на Аеродрому Никола Тесла Београд пуштен је у рад, чиме су повећани капацитет, комфор и ефикасност нашег аеродрома и унапређен ниво услуге за путнике и партнерске авио-компаније.

 

Захваљујући комплетној модернизацији и доградњи најстаријег дела терминала, чекаонице у делу од А6 до А10 добиле су модеран изглед, а поред повећаног капацитета, и у овом делу је примењен тзв. open-space концепт чекаоница.

 

Доградњом другог спрата и изградњом кровног коридора и у овом делу зграде, а захваљујући изградњи централизоване сигурносне контроле путника у претходном периоду, омогућено је раздвајање долазећих и одлазећих путника, а путем јединственог кровног коридора путници се усмеравају ка пасошкој контроли, односно зони трансфера.

 

Новоизграђени део терминала пројектован је у складу са стандардима матичне компаније VINCI Airports, у погледу материјала, палета боја, система ознака, опреме и других архитектонских и елемената ентеријера, након којих се овај део терминала естетски и конструктивно уклопа у нови изглед аеродрома.

 

Предвиђено је да у наредном периоду и овај део зграде садржи додатне угоститељске и комерцијалне просторе.

 

 

 

Модернизација приступних саобраћајница и паркиралишта

 

Модернизација приступних путева и паркинга

 

 

Након реконструкције путног система, која је обухватила комплетну реконфигурацију, доградњу и унапређење приступних саобраћајница, као и изградњу нових централних паркинга на платоу испред терминала, коначан изглед протока саобраћаја и путника је добијен.

 

Нова, такозвана Kiss 8 Fly зона намењена краткотрајном бесплатном боравку до 5 минута за искрцавање путника, која се протеже дуж пута поред саме зграде терминала, што омогућава путничким и такси возилима директан приступ аеродрому. зграда.

 

Након отварања паркинга П1 и П2, ускоро ће испред терминала бити отворено треће модерно централно паркиралиште П3, намењено on-line резервацијама. Ова паркиралишта су опремљена најсавременијим системом надзора, контроле приступа, наплате и ЛЕД осветљења.

 

На нивоу реконструисаног платоа испред зграде, као и на нивоу долазака, сада се налазе стајалишта за возила јавног превоза, као и стајалиште туристичких аутобуса, док се станица за такси превознике поново налази на ниво долазака.

 

 

 

Проширење платформи за прихват авиона

 

У протеклом периоду, изграђена је нова платформа Е, што представља прву фазу проширења платформи и обухвата градњу на површини од близу 25.000 м². Ово проширење омогућило је осавремењивање и оптимизацију капацитета за прихват авиона на удаљеним паркинг позицијама са конфигурацијом три паркинг позиције за авионе распона крила до 36 м, као и интерни пут и зоне са опремом за прихват на земљи. Платформа има сопствену расвету и систем за дренажу. Овим се значајно повећава капацитет да се паркира већи број авиона истовремено.

 

Извршена је и доградња и реконфигурација платформе Б, која је проширена са нових 11.000 м² површине, а прихватни капацитет платформе је повећан са 7 паркинг позиција за авионе кодног слова Ц, на 10 паркинг позиција за авионе кодног слова Ц и 1 зависну паркинг позицију за веће авионе, кодног слова Е. Одвођење атмосферских вода са проширене платформе Б усмерено је ка постојећој, али и новоизграђеној мрежи атмосферске канализације. Осветљење платформе Б пружа се са постојећих, али и нових стубова, у оба случаја опремљених новим LED рефлекторима.

 

Паралелно са проширењем фингерског ходника Ц, прилагођено је продужење платформе Ц на површини од скоро 45.000 м2. Формирано је 8 нових паркинг позиција за паркирање ваздухоплова. Продужетак платформе Ц допринео је повећању капацитета аеродрома и омогућио везу са новом платформом за одлеђивање и спречавање залеђивања.

 

 

 

Нова платформа за одлеђивање и спречавање залеђивања

 

Изградња нове платформе за одлеђивање и спречавање залеђивања део је пројекта проширења аеродромских платформи. Увођењем ове платформе повећан је аеродромски капацитет од 10 одлеђивања ваздухоплова на сат на постојећој платформи за одлеђивање и спречавање залеђивања, на 16 одлеђивања ваздухоплова на сат на постојећој и новој платформи у пуном капацитету. Нова платформа са потребним модификацијама на постојећој платформи, изграђена је на површини од оквирно 25.500 м².

 

 

 

Нова, друга полетно-слетна стаза

 

У оквиру пројекта модернизације и проширења аеродромских капацитета, пуштена је у рад нова полетно-слетна стаза која је изграђена како би као главна полетно-слетна стаза омогућила неометан саобраћај за време реновирања постојеће писте која, поред редовног одржавања, од изградње никада није комплетно реновирана. Поред нове уметнуте полетно слетне стазе у дужини од 3.500 метара која је пројектована  по најсавременијим стандардима, писта обезбеђује прихват и отпрему свих категорија ваздухоплова, а опремљена је системима за слетање за слетање у условима смањене видљивости. Изграђене су пратеће маневарске површине и 4 нове рулне стазе, док су постојеће 3 темељно реконструисане, а све у циљу да се подржи предвиђени будући пораст саобраћаја. Након реконструкције постојеће полетно-слетне стазе, уметнута полетно-слетне стазе остаће у употреби као паралелна рулна стаза и на овај начин допринеће повећању оперативних капацитета аеродрома.

 

 

 

Паркинг Тесла

У претходном периоду изграђен је нов и савремен додатни паркинг источно од робног терминала на површини од 36.400 м² у циљу проширења капацитета за паркирање и припреме за будући пораст саобраћаја на Аеродрому Никола Тесла Београд. Нови паркинг, под називом Паркинг Тесла има више од 1.500 паркинг места, и то 798 за путнике (укључујући паркинг места за особе са ограниченом способношћу кретања), 109 за такси возила, 330 за запослене и 265 за rent-a-car, а планирана је и инсталација пуњача за електричне аутомобиле и изградња перионице за аутомобиле.

 

 

 

СМАЊЕЊЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Пројекат концесије подразумева снажан фокус на одрживо пословање, како би се смањио утицај на животну средину у погледу емисије штетних гасова, воде и отпада, у складу са глобалном политиком компаније ВИНЦИ Аирпортс, која тежи да достигне нулти ниво емисије до 2050. године.

 

Ново енергетско постројење

 

Крајем 2021. године пуштено је у рад ново енергетско постројење за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије. Нова топлана опремљена је са најмодернијим, тригенеративним системом за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије укупног топлотног капацитета 44 МW.

 

Предност нове топлане је смањење утицаја на животну средину, коришћењем извора енергије који мање загађују и прелазак са тешких горива на природни гас. Истовремено, укупан капацитет грејања аеродрома увећан је 25 одсто, чиме се испуњавају потребе за топлотном енергијом не само постојећих, већ и будућих потрошача, у складу са планираним развојем аеродрома, док је карбонски отисак смањен 25 одсто, што одговара смањењу емисије штетних гасова од 3.000 тона угљен-диоксида.

 

Ново енергетско постројење, поред смањења утицаја на животну средину, пружа и велику уштеду у погледу коришћења расположивих природних ресурса.

 

 

 

Соларно постројење инсталисане снаге 1MWp

 

Пуштено је у рад и соларно постројење које аеродрому обезбеђује електричну енергију добијену из обновљивих извора. Нова соларна електрана ће годишње производити око 1.130.000 кWх зелене електричне енергије, што је упоредиво са годишњом потрошњом од оквирно 430 домаћинстава. На овај начин, аеродром ће смањити емисију ЦО 2 (опсег 1 & 2) за 900 тона годишње.

 

Соларно постројење налази се у близини аеродромског комплекса, на путу према Сурчину, поред новог Тесла паркинга, и састоји се од близу 3.000 фотонапонских панела који претварају сунчану у електричну енергију распоређених на платоу површине 15.900 м2.

 

 

 

Постројења за третман чврстог отпада

 

У оквиру свеобухватне реконструкције и проширења аеродромског комплекса, а у циљу испуњења свих захтева у погледу спровођења санитарне заштите и еколошке заштите, планиран је низ активности као део мера за унапређење третмана отпада на аеродрому, у које између осталог спада изградња два објекта за третман чврстог отпада. Пуштен је у рад објекат за третман чврстог отпада у јавној зони аеродрома намењеног третману отпада генерисаног у ширем аеродромском комплексу, а у току је припрема за пуштање у рад објекта за третман чврстог отпада у обезбеђивано-рестриктивној зони аеродрома, специфично намењеног третману отпада из ваздухоплова. Намена новопројектованих објеката за третман чврстог отпада је сакупљање, ручно сортирање и привремено складиштење отпада до момента транспорта на одговарајуће локације за даљи третман и рециклажу, у сагласности са регулаторним оквиром у области управљања отпадом. Изградњом постројења за прераду чврстог отпада у јавној и контролисаној зони аеродрома увећана је стопа рециклираног отпада са 5% у децембру 2020. године на 50% у децембру 2022. године.

 

 

 

 

Постројење за прераду отпадних вода

 

При крају је изградња постројења за прераду отпадних вода површине 615 м2, а пречишћене воде ће се користити за наводњавање и прање улица и асфалтних површина. Постројење се налази у јужном делу јавне зоне аеродромског комплекса, а пројектовано је са циљем да обезбеди третман отпадних вода које настају радом аеродромског комплекса.

 

 

 

Примена светских искустава

 

До 2043. године компанија БЕЛГРАДЕ АИРПОРТ ће на Аеродрому Никола Тесла применити најбољу међународну праксу глобалног оператера, матичне компаније ВИНЦИ Аирпортс, која, поред београдског, управља пословањем више од 65 аеродрома у 12 земаља широм света.

 

x

Добро дошли на интернет презентацију Аеродрома Никола Тесла. Користимо колачиће да бисмо Вам пружили понуду и садржај прилагођен Вашим интересима, анализирали промет и побољшали перформансе сајта и његов дизајн.