Politika privatnosti

Aerodrom Nikola Tesla primenjuje čitav skup sigurnosnih mera i metoda kako bi lični podaci korisnika bili zaštićeni kada upute zahtev ili pristupaju svojim ličnim informacijama.

 

Deljenje ličnih podataka

Aerodrom Nikola Tesla ne prodaje lične identifikacione informacije svojih korisnika, ne trguje njima, niti ih prenosi na treća lica. To ne uključuje poverljive treće strane koje pružaju podršku Aerodromu Nikola Tesla u rukovanju ovim sajtom i koje pružaju podršku u usluživanju korisnika, sve dok partneri primenjuju nivo zaštite podataka koji je jednak onom nivou koji predviđa Aerodrom Nikola Tesla ili pak više od toga.

Aerodrom Nikola Tesla može takođe da otkrije Vaše podatke u slučaju kada je neophodno da se primeni zakon, politika korišćenja našeg sajta ili da se zaštiti naša imovina ili bezbednosna prava, kao i imovina ili bezbednosna prava drugih. Informacije o posetiocima koje ne otkrivaju identitet (kao što je na primer korisnička statistika) mogu da se pruže trećim stranama radi marketinga, publiciteta ili u druge svrhe.

 

Privatnost i online bezbednost

Ova online politika privatnosti primenjuje se samo na lične podatke prikupljene putem našeg sajta, a ne na informacije koje su prikupljene offline.

 

Saglasnost korisnika

Upotrebom našeg sajta korisnici se slažu sa našom politikom privatnosti. Prihvatanje politike privatnosti je ugovorna osnova za obradu podataka.

 

Ažuriranje politike privatnosti

U slučaju da Aerodrom Nikola Tesla odluči da modifikuje svoju politiku privatnosti, ova internet stranica će biti ažurirana.

 

Pristup podacima

Prema odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije koji je trenutno na snazi, korisnici ovog sajta imaju pravo da pristupe svojim informacijama, isprave ih i otkažu njihovu upotrebu.

 

Obrada ličnih podataka

Procesor za obradu podataka odgovoran za obradu ličnih podataka nalazi se na Aerodromu Nikola Tesla.

 

Svrha obrade ličnih podataka je sledeća:

- Za odeljak ,,Kontakt" radi obrade podataka;

- Za odeljak ,,Otvorene pozicije", pod ,,Pridružite nam se", radi rukovanja prijavama za posao ili pretplate za nove otvorene pozicije.

 

Obrada ličnih podataka zasnovana je na saglasnosti uključenih lica, koja imaju pravo da opozovu svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

Obezbeđivanje ličnih podataka je opcionalno, osim za gorenavedene službe koje mogu da pruže zahtevane usluge samo ukoliko su obezbeđeni lični podaci.

 

Informacije koje prikupljamo namenjene su samo za obučene timove Aerodroma Nikola Tesla (za odeljak ,,Kontakt") i druge podružnice VINCI grupe za prijave (za odeljak ,,Otvorene pozicije" pod ,,Pridružite nam se"). Posetioci ovog sajta su obavešteni i saglasni da informacije (u obliku kolačića) mogu biti privremeno instalirane na njihovim računarima, tabletima ili mobilnim telefonima, kako bi se olakšalo pretraživanje ovog sajta, slanje usluga prilagođenih njihovom terminalnom uređaju (računar, tablet ili mobilni telefon) i proizvela korisnička statistika. Korisnici su slobodni da odbiju takve kolačiće podešavanjem svog pretraživača.

 

Lični podaci se čuvaju:

- Za odeljak ,,Kontakt" onoliko koliko je potrebno da se obradi zahtev;

- Za odeljak ,,Otvorene pozicije" pod ,,Pridružite nam se" 12 meseci nakon podnošenja prijave i sve dok korisnik ne otkaže pretplatu.

 

Aerodrom Nikola Tesla obavezuje se da su sve lične informacije sa ovog sajta obrađene u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije i GDPR (Opšte regulative o zaštiti podataka), gde je primenljivo.

 

To Vam daje pravo da pristupite, korigujete i izbrišete informacije koje se tiču Vas i koje su predmet pravnih uslova, da uložite prigovor ili ograničite obradu koja se tiče Vas, što u svakom trenutku možete zatražiti pisanim putem na Aerodrom Nikola Tesla, Beograd 59, 11180 Beograd, Srbija.

 

Takođe, imate pravo žalbe regulatornom telu ukoliko mislite da obrada Vaših podataka krši zakon koji je na snazi.

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.