Potvrda kvaliteta

Belgrade Airport stekao je sertifikat nivoa 2 u programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA) Međunarodnog saveta aerodroma (ACI)

 

 

  • Nivo 2 Akreditacija za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima jasno odražava nastavak posvećenosti VINCI ekološkoj strategiji dostizanja nultog nivoa emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine.
  • Belgrade Airport je u 2021. godini smanjio emisiju ugljen dioksida za 19,4 odsto u odnosu na 2019. godinu

 

Beograd, 20. mart 2023. godine - Aerodrom Nikola Tesla Beograd kojim upravlja kompanija Belgrade Airport, članica kompanije VINCI Airports, stekao je sertifikat nivoa 2 u programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA) Međunarodnog saveta aerodroma (ACI), čime su prepoznati napori aerodroma da smanji emisiju ovog štetnog gasa. Sertifikat nivoa 2 ilustruje efikasnost ekološke strategije razvijene na beogradskom aerodromu otkako se 2018. godine pridružio mreži aerodroma kompanije VINCI.

 

Belgrade Airport je 2020. godine ispunio zahteve ACA Nivoa 1 u pogledu mapiranja, a potom i Nivoa 2 koji se odnose na smanjenje ugljeničnog otiska i definisanje plana upravljanja emisijama kroz stalno smanjenje emisije CO2 iz izvora koji su pod direktnom kontrolom aerodroma.

 

Projekat proširenja, rekonstrukcije i modernizacije beogradskog aerodroma stavlja snažan fokus na ekološku tranziciju podržanu značajnim ulaganjima u prethodnom periodu: nova trigeneraciona toplana na prirodni gas kapaciteta 44MWh koja je zamenila toplanu na teška goriva, uvođenje LED rasvete sa više od 6000 sijalica koje čine oko 95% ukupnog broja sijalica i izgradnja solarne elektrane kapaciteta 1 MW. Efikasno upravljanje emisijama potvrđeno je smanjenjem ugljen dioksida za 19,4% u 2021. u odnosu na 2019. godinu.

 

Program akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA) je jedini međunarodni program za smanjenje emisija gasova staklene bašte specifičnih za aerodrome. Ovaj nezavisni i dobrovoljni program koristi međunarodno priznate metodologije za procenu posvećenosti aerodroma boljem upravljanju emisijama ugljen dioksida. Kada se prepozna posvećenost i potvrde rezultati, preuzete obaveze se zatim zvanično priznaju kroz dodelu jednog od 6 nivoa sertifikacije programa: Mapiranje,

 

 

Beogradski aerodrom uspešno sertifikovan

Beograd, 27. februar 2023.godine - ISO 50001 je međunarodni standard koji definiše zahteve i smernice za uspešno razvijanje, implementaciju, održavanje i kontinuirano poboljšavanje sistema upravljanja energijom u nekoj organizaciji.

 

Njegovom primenom kompanije uspostavljaju okvir za struktuirano kontrolisanje potrošnje energije, postižu veću energetsku efikasnost, smanjuju svoje troškove i negativan uticaj na životnu sredinu, pre svega kroz uštedu resursa, korišćenje obnovljivih izvora energije i smanjenje uticaja na klimatske promene.

 

Klimatske promene i značaj preduzimanja mera za smanjenje globalnog zagrevanja je VINCI Airports, vodeći globalni aerodromski operater prepoznao i još 2016. godine je definisao Strategiju zaštite životne sredine sa ciljem dostizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte na svim aerodromima u okviru grupe do 2050. godine.

 

To je bila prva strategija ovakve prirode u aerodromskom sektoru, čime je svoju posvećenost zaštiti životne sredine, uključujući i smanjenje ugljeničnog otiska kroz dekarbonizaciju i energetsku efikasnost, stavio u svoje strateške prioritete.

 

BELGRADE AIRPORT d.o.o.  je 2022. godine formirala tim za energetsku efikasnost, dekarbonizaciju i zaštitu životne sredine, imenovan je energetski menadžer, unapređeni su interni procesi koji podržavaju sistem upravljanja energijom, shodno zahtevima navedenog standarda sa ciljem pružanja energetski efikasnih usluga.

 

U ferbuaru 2023. godine, BELGRADE AIRPORT d.o.o. je prvi put sertifikovan prema standardu ISO 50001:2018 za oblast pružanja usluga upravljanja aerodromima i zemaljskim opsluživanjem vazduhoplova, putnika, prtljaga, robe i pošte.

 

Dobijanjem ovog sertifikata od nezavisnog eksternog sertifikacionog tela Bureau Veritas potvrđeno je da je BELGRADE AIRPORT uspostavio Sistem upravljanja energijom u skladu sa zahtevima ovog standarda i da je svoje poslovanje usaglasila prema zahtevima programa energetske efikasnosti.
 

 

Aerodromu Nikola Tesla Beograd ponovo dodeljena Zdravstvena akreditacija Međunarodnog saveta aerodroma (ACI)

 

 

Beograd, 8. februar 2022. godine – Međunarodni savet aerodroma (ACI) ponovo je prepoznao temeljne sanitarne mere koje se primenjuju u cilju suzbijanja pandemije COVID-19 na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dodelivši mu Zdravstvenu akreditaciju za aerodrome (Airport Health Accreditation) za 2022. godinu.

 

Kao i tokom 2021. godine, akreditacija je dodeljena nakon detaljne procene sprovedenih preventivnih i sanitarnih mera, koje na Aerodromu Nikola Tesla Beograd uključuju pojačano čišćenje i dezinfekciju, oznake za preporučeno fizičko rastojanje, stratešku organizaciju prostora terminala, i edukaciju putnika i javnosti o preventivnim merama.

 

Skup zdravstvenih mera koje su uvedene na beogradskom aerodromu Nikola Tesla deo su šire kampanje o sanitarnim merama kompanije VINCI Airports primenjene u celoj mreži od 53 aerodroma pod nazivom „Čuvamo jedni druge“, koja se zasniva na zdravstvenim preporukama za zaštitu od virusa COVID-19 izdatih od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i na osnovu domaćih zdravstvenih propisa. Ova akreditacija dopunjuje ostale potvrde zdravstvenih uslova koje su dodeljene aerodromima VINCI Airports grupe u okviru svoje međunarodne mreže.

 

AHA akreditacija kao međunarodni program, kreiran je sa ciljem da se prepoznaju napori aerodroma širom sveta da obezbede siguran tranzitni prostor za sve, odnosno da se nagrade zalaganja aerodroma da pruže visokokvalitetnu uslugu. Pored toga, ovo priznanje jača i vraća poverenje korisnika aerodromskih usluga u bezbednost putovanja, garantujući im da se primenjuje pouzdan zdravstveni protokol.

 

 

 

Aerodrom Nikola Tesla Beograd osvojio nagrade za kvalitet usluge za 2020. godinu od strane Međunarodnog saveta aerodroma (ACI)

 

 

Beograd, 1. mart 2021. godine – Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kojim upravlja kompanija VINCI Airports, osvojio je Nagradu za kvalitet usluge (Airport Service Quality) koju dodeljuje Međunarodni savet aerodroma (Airport Council International) za 2020. godinu u dve kategorije. Naime, beogradski aerodrom našao se među Najboljim aerodromima po veličini u regionu (5 do 15 miliona putnika godišnje u Evropi) i onima koji imaju Najbolju primenu higijenskih mera u regionu (Evropa). Nagrada za higijenu nova je nagrada u okviru ovog programa, a beogradski aerodrom osvojio je nagradu u ovoj kategoriji, uz još nekoliko evropskih aerodroma.

 

Beogradski aerodrom jedan je od sedam aerodroma iz mreže aerodroma kompanije VINCI Airports kog su putnici nagradili za izuzetno iskustvo u 2020. godini, a koji su nagrađeni u okviru programa kvaliteta usluge (ASQ).

 

Program kvaliteta usluge (ASQ), u kojem učestvuje oko 400 aerodroma u 95 zemalja, vodeći je pokazatelj zadovoljstva putnika na svetskom nivou i predstavlja glas putnika u celom svetu. Ove nagrade predstavljaju najveće moguće priznanje za aerodromske operatere, kao i priliku da se istakne posvećenost aerodroma širom sveta konstantnom unapređenju iskustva putnika. 

 

„Uprkos izazovima koje je donela pandemija, Aerodrom Nikola Tesla je uspeo da sprovede 2 kvartalna ispitivanja koja se odose na kvalitet usluge (ASQ) među svojim putnicima. Ove nagrade potvrđuju našu posvećenost da slušamo glas putnika i održavanju kvalitetne usluge i bezbednog poslovanja, naročito u ovim otežanim uslovima. Unapređenje iskustva na aerodromu i u pogledu usluga za naše putnike i korisnike aerodromskih usluga ostaje naš prioritet, izjavio je generalni direktor kompanije Belgrade Airport, Fransoa Berizo.

 

Bezbednost i iskustvo putnika suštinsko su opredeljenje beogradskog aerodroma, koji koristi globalnu mrežu i iskustvo kompanije VINCI Airports, kao i posvećene, vredne i izuzetno prilagodljive lokalne timove.

 

U skladu sa tim, Međunarodni savet aerodroma (ACI) nedavno je kompaniji Belgrade Airport dodelio nagrade u oblasti zdravlja i zaštite životne sredine, odnosno Zdravstvenu akreditaciju za aerodrome (Airport Health Accreditation) i Akreditaciju za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation) nivoa 1. Pored toga, kompanija Belgrade Airport uspešno je završila proces resertifikacije u skladu sa standardima ISO 9001: 2015 – Sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001: 2015 – Sistem ekološkog upravljanja, i po prvi put je dobila sertifikat ISO 45001: 2018 – Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radnom mestu, što predstavlja potvrdu posvećenosti visokom nivou kvalitetnih usluga, stalnom unapređenju zaštite životne sredine i obezbeđivanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja. 

 

 

 

 

Uspešno završen proces resertifikacije po standardima ISO

 

Kompanija BELGRADE AIRPORT uspešno je izvršila proces resertifikacije po standardima ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštite životne sredine, i po prvi put sertifikovana po standardu ISO 45001:2018 – Sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Sertifikacijom po navedenim standardima, potvrđena je posvećenost kompanije i svih zaposlenih visokom nivou kvaliteta usluga koje pružamo, stalnom poboljšavanju zaštite životne sredine i posvećenost pružanju bezbednog i efikasnog radnog okruženja.

 

Sertifikati važe do 2024. godine, a u naredne 3 godine njihova validnost održavaće se godišnjiim proverama.

 

Sertifikaciju je izvršio Bureau Veritas (francuska sertifikaciona kuća), koja ima međunarodnu dozvolu za ISO sertifikaciju, a koja sertifikuje i aerodrome u Francuskoj iz VINCI Airports mreže.

 

Aerodromu Nikola Tesla Beograd dodeljena Zdravstvena akreditacija Međunarodnog saveta aerodroma (ACI)

 

Beograd, 22. januar 2021. godine - Međunarodni savet aerodroma (ACI) nedavno je beogradskom aerodromu Nikola Tesla dodelio Zdravstvenu akreditaciju za aerodrome (Airport Health Accreditation), za veoma temeljne sanitarne mere koje se primenjuju u cilju suzbijanja pandemije COVID-19.

 

Nakon detaljne procene sprovedenih preventivnih i sanitarnih mera, ACI je nagradio napore Aerodroma Nikola Tesla Beograd na osnovu pažljivog posmatranja procesa čišćenja i dezinfekcije aerodroma, analize oznaka za preporučeno fizičko rastojanje, strateške organizacije prostora terminala, kao i za edukaciju putnika i javnosti o preventivnim merama.

 

Skup zdravstvenih mera koje su uvedene na beogradskom aerodromu Nikola Tesla deo su šire kampanje o sanitarnim merama kompanije VINCI Airports primenjene u celoj mreži od 45 aerodroma. „Čuvamo jedni druge“, naziv je kampanje koja se zasniva na zdravstvenim preporukama za zaštitu od virusa COVID-19 izdatih od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i na osnovu domaćih zdravstvenih propisa. Ova akreditacija dopunjuje ostale potvrde zdravstvenih uslova koje su dodeljene aerodromima VINCI Airports grupe u okviru svoje međunarodne mreže.

 

Generalni direktor kompanije Belgrade Airport, Fransoa Berizo ovom prilikom je izjavio: „Bezbednost i sigurnost putnika nam je uvek prioritet, a to je u današnjim uslovima, više nego ikada do sada, presudno. Ova akreditacija potvrđuje našu posvećenost tome da sve aerodromske operacije održavamo na bezbednom nivou, kao i da uverimo naše putnike da su sve neophodne mere prevencije na snazi i da se poštuju na našem aerodromu.“

 

AHA akreditacija kao međunarodni program, kreiran je sa ciljem da se prepoznaju napori aerodroma širom sveta da obezbede siguran tranzitni prostor za sve, odnosno da se nagrade zalaganja aerodroma da pruže visokokvalitetnu uslugu. Pored toga, ovo priznanje će ojačati i povratiti poverenje korisnika aerodromskih usluga u bezbednost putovanja, garantujući im da se primenjuje pouzdan zdravstveni protokol.

 

 

 

 

Aerodrom Nikola Tesla Beograd pridružio se globalnom Programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida

 

Aerodrom Nikola Tesla Beograd pridružio se Programu akreditacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation program – ACA) Međunarodnog saveta aerodroma (Airport Council International – ACI) i 23. novembra stekao sertifikat nivoa 1, čime su prepoznati napori aerodroma da smanji emisiju štetnih gasova.

 

ACA sertifikacija prvi je rezultat nove strategije zaštite životne sredine razvijene na beogradskom aerodromu otkako se 2018. godine pridružio mreži aerodroma kompanije VINCI. Primenom sertifikacije za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na svim svojim aerodromima širom sveta, kompanija VINCI Airports obavezuje se da dekarbonizuje vazdušni saobraćaj na globalnom nivou. Politika zaštite životne sredine razvijena na beogradskom aerodromu takođe je u skladu sa obavezama kompanije VINCI Airports da prepolovi potrošnju vode po putniku, svede na nulu upotrebu pesticida i proizvodnju otpada, prepolovi bruto emisiju ugljen-dioksida (CO2) do 2030. godine, kao i da dostigne nultu neto emisiju do 2050. godine.

 

Your browser does not support the video tag.

 

U okviru proširenja i modernizacije beogradskog aerodroma, kompanija VINCI Airports planira brojne investicije za smanjenje emisije ugljen-dioksida: zamena postojeće toplane sa pogonom na teška goriva, toplanom na prirodni gas, zajedno sa tri-generativnim postrojenjem, zamena postojećeg svetla LED osvetljenjem i izgradnja solarne farme jačine 1 Megavata.

 

Akreditacija za upravljanje emisijom ugljen-dioksida na aerodromima (ACA) jedini je međunarodni program za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte, koji su specifični za aerodrome. Ovaj nezavisni i dobrovoljni program koristi međunarodno priznate metodologije za procenu obaveza na koje se aerodrom opredeljuje za bolje upravljanje emisijom ugljen-dioksida. Kada se jednom potvrde, ove obaveze zvanično se priznaju dodeljivanjem jednog od 6 nivoa sertifikata programa: Mapiranje, Smanjenje, Optimizacija, Neutralnost, Transformacija i Tranzicija.

 

 

 

 

VINCI Airports nagrađen za kvalitet usluge

 

  • Aerodromi u Beogradu, Portu, Gvanakasteu i Puerto Plati proglašeni su za najbolje u svom regionu
  • Uspešan oporavak u krajnje dinamičnim okolnostima zahvaljujući adekvatnom planiranju i inovacijama

 

Četiri aerodroma iz mreže kompanije VINCI Airports Međunarodni savet aerodroma (Airport Council International – ACI) proglasio je ove godine za najbolje na svetu po kvalitetu usluge, kao globalni referentni pokazatelj za kvalitet aerodromskih usluga.

 

Aerodromi u Beogradu, Portu, Gvanakasteu i Puerto Plati proglašeni su za najbolje aerodrome u svom regionu (nagrada u okviru Programa za kvalitet usluge aerodroma „ASQ Best airport bi size and region“). Međunarodni savet aerodroma beogradskom aerodromu dodelio je i nagradu za aerodrom sa najljubaznijjim i najposvećenijim timom, dok je aerodrom Gvanakaste proglašen za aerodrom koji svojim korisnicima pruža najbolje iskustvo u procesu putovanja.

 

Međunarodni aerodrom Osaka rangiran je kao prvi po tačnosti u okviru tzv. OAG Lige tačnosti (OAG Punctuality League). Ovo svetsko priznanje performansi tačnosti prati rang-listu CIRIUM (vodeće kompanije za analizu podataka iz oblasti vazduhoplovstva) objavljenu početkom godine, koja je aerodromu u Osaki takođe dodelila vodeću poziciju u kategoriji „velikih aerodroma“.

 

Ove nagrade ilustruju sposobnost kompanije VINCI Airports da održi nivo svojih aktvnosti u pogledu kvaliteta usluga, uprkos veoma dinamičnim uslovima oporavka saobraćaja (obim putničkog saobraćaja kompanije VINCI Airports udvostručen u periodu između 2021. i 2022. godine, sa ukupno opsluženih 209 miliona putnika).

 

Nikola Notbar, generalni direktor kompanije VINCI Concessions i predsednik kompanije VINCI Airports, izjavio je: „Čestitam timovima VINCI Airports na velikom poslovnom uspehu u uslovima dinamičnog oporavka saobraćaja i povratka putnika na aerodrome. Njihova posvećenost bila je za primer. Obezbeđivanje pozitivnog iskustva za naše putnike jedan je od prioriteta, kao i prednosti poslovnog modela VINCI Airports. Veoma smo ponosni što smo se sa izazovom povratka putnika na naše aerodrome suočili na brz i efikasan način.”

 

ACI Airport Service Quality Award 2022

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.