Projekat razvoja lokalnih zajednica

22.06.2021.

 

BELGRADE AIRPORT d.o.o. Beograd

Odeljenje za socijalna pitanja i saradnju sa zainteresovanim stranama

objavljuje

POZIV ZA PRIJAVE

PROJEKATA RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA

2021. godine

 

 

OBAVEŠTENJE

BEOGRADSKI AERODROM d.о.о. Beograd, Odeljenje za socijalna pitanja i
saradnju sa zainteresovanim stranama obaveštava zainteresovane organizacije
da se rok za podnošenje prijava za “PROJEKTE RAZVOJA LOKALNIH
ZAJEDNICA”

PRODUŽAVA DO 31.10.2021. godine.
Uslovi za prijavljivanje ostaju isti.

 

Cilj programa:

Projekti razvoja lokalnih zajednica predstavljaju deo programa koji BELGRADE AIRPORT d.o.o. Beograd sprovodi sa ciljem da podrži lokalne razvojne inicijative u lokalnim zajednicama u okruženju Aerodroma Nikola Tesla - Novi Surčin, Radio Far i Ledine. Ukupan iznos koji će BELGRADE AIRPORT dodeliti za projekte putem ovog poziva je približno 600.000,00 RSD.

Korisnici programa:

Poziv je otvoren za sve organizacije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja deluju na teritoriji tri naselja - Novi Surčin, Radio Far i Ledine.

Uslovi za prijavljivanje:

Kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

 • Da su registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (osim organizacija koje su osnovale jedinice lokalne samouprave);

 • Da nemaju nepodmirene poreske obaveze;

 • Da posluju kao neprofitne organizacije.

Ograničenje budžeta:

Najviši iznos za finansiranje jednog projekta je 235.000,00 RSD.

Finansiranje projekata može se tražiti za aktivnosti u sledećim oblastima:

 • Zaštita životne sredine

 • Obrazovanje i kultura

 • Podrška osetljivim grupama

 • Sport

 • Unapređenja infrastrukture malog obima (uz prethodnu saglasnost i odgovarajuće dozvole lokalne samouprave i drugih relevantnih institucija)

Neophodno je da sve predložene aktivnosti budu realizovane na području jednog ili svih naselja - Novi Surčin, Radio Far i Ledine, odnosno da direktno utiču na stanovnike navedenih naselja.

Potrebna dokumenta:

 1. Potvrda o registraciji

 2. Obrazac prijave, priložen kao Prilog 1 (do 6 stranica) i sva relevantna prateća dokumenta (dozvole, pisma podrške, i sl.)

 3. Kratak opis organizacije podnosioca prijave i njenih dosadašnjih aktivnosti / projekata (do 2 stranice)

Od organizacija čije su prijave ušle u uži izbor može se zatražiti da dostave dodatnu dokumentaciju u kasnijoj fazi postupka, kao uslov potpisivanja ugovora.

Organizacije se prijavljuju za celokupna sredstva potrebna za realizaciju projekta, ili za deo sredstava koja im nedostaju, uz obaveznu garanciju (izjavu) da od drugih donatora nisu dobili sredstva u iznosu celokupne vrednosti projekta, niti u iznosu dela sredstava za koja se prijavljuju.

Izveštavanje:

Odabrane organizacije obavezne su da podnesu pisani Izveštaj o realizaciji projekta u roku od 30 dana od datuma završetka projekta, u kome će opisati rezultate projekta i uočene i / ili očekivane pozitivne efekte na lokalnu zajednicu. Uz izveštaj se podnosi i spisak troškova projekta, u skladu sa odobrenim budžetom, uz priložene račune.

Proces prijave i rok za podošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja ovog Poziva za podnošenje prijava na internet stranici BELGRADE AIRPORT-a.

Prijave slati na adresu: Belgrade Airport doo Beograd, 11180 Beograd 59, Arhiva, uz napomenu „Prijava za program razvoja lokalnih zajednica", ili putem elektronske pošte na adresu: [email protected]. Sva pitanja u vezi sa predmetnim pozivom takođe se mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.

Odluku o dodeli sredstava doneće interna komisija koju je formirao BELGRADE AIRPORT, u roku od 60 dana od poslednjeg dana za podnošenje prijava, uz saglasnost višeg rukovodstva BELGRADE AIRPORT-a.

Nepotpune prijave i prijave koje se dostave nakon isteka roka, neće biti uzete u obzir.

 

Projekat razvoja lokalnih zajednica 

 

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.