Kompanija VINCI Airports za 19% smanjila količinu emitovanih ugljenikovih jedinjenja u okviru svoje mreže aerodroma za četiri godine
  • Značajan rezultat programa AirPact, strategije zaštite životne sredine kompanije VINCI Airports
  • Jačanje ciljeva: dodatno smanjenje količine emitovanih ugljenikovih jedinjenja za 60% do 2030. godine

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, kompanija VINCI Airports izvršila je početnu procenu rezultata aktivnosti koje je u prethodnom periodu preduzela u ovoj oblasti i potvrdila svoju opredeljenost razvoju avio-saobraćaja na ekološki održiv način. Kompanija VINCI Airports je 2015. godine, kao prva u oblasti avio-saobraćaja, primenila integrisanu politiku zaštite životne sredine, kao prvi operater aerodroma na svetu koji je to učinio. Svih 46 aerodroma kojima upravlja kompanija VINCI Airports deo je programa nazvanog AirPact.

 

Značajno smanjenje količine emitovanih ugljenikovih jedinjenja

U roku od četiri godine, kompanija je smanjila za 19% emisiju ugljen dioksida u okviru mreže svojih aerodroma, beležeći značajno smanjenje sa 1,11 kg CO2-e po jedinici saobraćaja u 2014. godini na 0,9 kg CO2-e po jedinici saobraćaja u 2018. godini.

S tim u vezi, kompanija VINCI Airports obavezala je sve aerodrome u okviru svoje mreže da pristupe Programu akreditacije za kontrolu emisije ugljen-dioksida na aerodromima1. Već 36 aerodroma u mreži je akreditovano, a dva aerodroma - Lion-Sent Egziperi i Getvik u Londonu na najvišem su 3+ nivou, koji potvrđuje neutralnost emisije ugljen dioksida.

Kako bi se postigli ovakvi rezultati i pored značajnog porasta broja putnika, kompanija VINCI Airports preduzela je nekoliko konkretnih koraka:

  • Ugradnja solarnih panela sa sopstvenom potrošnjom: paneli maksimalne snage 4,558 megavat-sati ugrađeni su na 6 aerodroma, obezbeđujući u proseku 24% potreba aerodroma energijom iz obnovljivih izvora.
  • Progresivna zamena kompletne rasvete, uključujući rasvetu na platformi LED svetlima, čime se smanjuje potrošnja električne energije aerodroma za 10%.
  • Progresivna zamena vozila sa unutrašnjim sagorevanjem i opreme za zemaljsko opsluživanje električnim modelima: više od 125 vozila je zamenjeno od 2014. godine, odnosno 25%  voznog parka.
  •  

Visoki standardi u oblasti zaštite životne sredine na svim nivoima

Postavljanjem opipljivih ciljeva za celu svoju mrežu, kompanija VINCI Airports često prevazilazi usklađenost sa važećim propisima u svakoj zemlji, što predstavlja međunarodnu podršku naporima da vazdušni saobraćaj bude održiviji, posebno u geografskim područjima u kojima se ovaj način prevoza - tek uvodi.

Na primer, kada je kompanija VINCI Airports u Brazilu preuzela upravljanje aerodromom Salvador de Baija u januaru 2018. godine, aerodrom nije imao ni jednu potrebnu ekološku dozvolu, a više od 700 tona otpada bilo je uskladišteno na ovom aerodromu. U roku od godinu dana, kompanija VINCI Airports pribavila je potrebne ekološke dozvole, izgradila sistem za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšala sortiranje otpada, kao deo  programa kružne ekonomije i uvela solarnu farmu. Očekuje se da će uskoro na aerodromu biti izgrađena samoodrživa farma sa solarnim panelima, čiji će maksimalni kapacitet biti veći od 4 megavat-sata.

Pored toga, primena međunarodnog ekološkog sertifikata ISO 14001 u okviru svoje mreže omogućuje svakom aerodromu da usvoji sopstvenu politiku zaštite životne sredine, prilagođenu njegovim izazovima i okruženju. Sprovođenje ove politike omogućuje kontinuirano poboljšanje ekološkog učinka aerodroma i uključivanje svih zaposlenih i partnera u postizanje zajedničkog cilja. Do danas je već sertifikovano 14 aerodroma, a očekuje se da će još 5 biti sertifikovano do kraja godine.

 

VINCI Airports potvrđuje svoju posvećenost

Na osnovu ovakvih snažnih inicijalnih rezultata, u vreme kada ekološki primeri postaju potrebni širom sveta, kompanija VINCI Airports ažurirala je svoje ciljeve, postavljajući dva nova cilja do 2030. godine:

  • Dalje smanjenje emisije ugljen dioksida za 60%
  • Proširenje neutralnosti emisije ugljen dioskida na većinu aerodroma u svojoj mreži, na osnovu najboljih praksi koje se koriste na dva aerodroma koji su je već dostigli.

Paralelno, kompanija VINCI Airports nastaviće aktivno da podržava napore svih saradnika - avio-kompanija, kompanija za izgradnju, kooperanata i putnika – kako bi smanjili sopstvenu emisiju ugljen dioksida.

Nikola Notbar, izvršni direktor kompanije VINCI Concessions i predsednik kompanije VINCI Airports, izjavio je: "Mobilnost je korisna, a vazdušni saobraćaj poslednjih je godina uspeo da postane dostupan velikom broju putnika. Sada je vreme da udružimo snage u rešavanju novog izazova – učiniti vazdušni saobraćaj održivijim. Kao operater aerodromske infrastrukture koji omogućuje ljudima da putuju, a avionima da polete, kompanija VINCI Airports svojim poslovanjem podržava ovaj napredak. Smanjenje emisije ugljen dioksida na aerodromima u našoj mreži za skoro 20% prvi je ohrabrujući korak na putu do primera ekološki odgovornog poslovanja."

 

Svetski dan zaštite životne sredine na Aerodromu Nikola Tesla

Svetski dan zaštite životne sredine obeležen je na Aerodromu Nikola Tesla Beograd predstavljanjem budućih planova i projekata razvoja kompanije menadžmentu i zaposlenima. Prezentaciju su održali Bojan Stamenković, direktor za kvalitet, životnu sredinu i sigurnost na radu i Bojana Kalanović, koordinator za životnu sredinu. Glavne oblasti njihove prezentacije bile su zagađenje vazduha i opšta strategija poboljšanja oblasti zaštite životne sredine, zajedno sa planiranim poboljšanjima u oblastima emisije buke, upravljanja vodom i otpadom, energetskom efikasnošću, biodiverziteta, emisije gasova staklene bašte, građevinskih aktivnosti, angažovanja u akciju svih saradnika, posmatranje primene propisa iz oblasti zaštite životne sredine i uticaja na zajednicu, kao i kultura stalnog unapređenja. Sve ove teme deo su ekološke i društvene politike kompanije, a prezentacija je izazvala veliko interesovanje među našim zaposlenima. Akcija je propraćena i objavljivanjem prilagođenih digitalnih vizuala na ekranima u zgradi Terminala, kao i na društvenim mrežama.

______________________________

1 Program Akreditacije za kontrolu emisije ugljen-dioksida na aerodromima (Airport Carbon Accreditation) inicirao je Međunarodni aerodromski savet (Airports Council International) i to je jedini međunarodni sertifikacioni standard za kontrolu emisije ugljen-dioksida za aerodrome.

x

Dobro došli na internet prezentaciju Aerodroma Nikola Tesla. Koristimo kolačiće da bismo Vam pružili ponudu i sadržaj prilagođen Vašim interesima, analizirali promet i poboljšali performanse sajta i njegov dizajn.